PAVINA, BẾN THÀNH

Trang Chủ
Home
Giới Thiệu
About Us
Sản Phẩm
Products
Dịch Vụ
Services
Tin Tức
News
Tài Liệu
Document
Liên Hệ
Contact Us
  THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP
 
 
  DANH MỤC SẢN PHẨM
  KHUYẾN MÃI
Trọn bộ PLC/HMI Panasonic
Trọn bộ PLC/Servo Panasonic
  HỖ TRỢ ONLINE
Kỹ thuật
Skype Me™!
Kinh doanh
Kinh doanh
Chế tạo máy
  HỘI THẢO TỰ ĐÔNG HÓACảm biến tiệm cận >PRD series
   PRD series

Cảm biến tiệm cận khoảng cách phát hiện dài – PRD SERIES

ĐẶC ĐIỂM:

  • Thực hiện khoảng cách phát hiện dài (đảm bảo khoảng cách phát hiện dài hơn 1.5 ~ 2 lần so với các model trước đây).
  • Cải tiến chống nhiễu với IC được thiết kế dành riêng.
  • Bảo vệ quá dòng, đột biến điện, nối ngược cực nguồn.
  • Tuổi thọ cao, đáng tin cậy.
  • Chỉ thị trạng thái LED đỏ.
  • Cấu trúc chống thấm nước định mức IP67.
  • Thiết bị thay thế cho công tắc nhỏ và công tắc giới hạn.
  • Cáp nối hỗ trợ tăng cường : độ bền uốn cong tin cậy hơn của phần kết nối cảm biến/cáp nối

MÃ HÀNG :

PRD12-4DN

PRDCM30-15DN2

PRDW18-7DN

PRD12-4DP

PRDCM30-15DP2

PRDW18-7DP

PRD12-4DN2

PRDCM30-25DN

PRDW18-7DN2

PRD12-4DP2

PRDCM30-25DP

PRDW18-7DP2

PRD12-8DN

PRDCM30-25DN2

PRDW18-14DN

PRD12-8DP

PRDCM30-25DP2

PRDW18-14DP

PRD12-8DN2

PRDCML12-4DN

PRDW18-14DN2

PRD12-8DP2

PRDCML12-4DP

PRDW18-14DP2

PRD18-7DN

PRDCML12-4DN2

PRDW18-14DN-V

PRD18-7DP

PRDCML12-4DP2

PRDW18-14DP-V

PRD18-7DN2

PRDCML12-8DN

PRDW30-15DN

PRD18-7DP2

PRDCML12-8DP

PRDW30-15DP

PRD18-14DN

PRDCML12-8DN2

PRDW30-15DN2

PRD18-14DP

PRDCML12-8DP2

PRDW30-15DP2

PRD18-14DN2

PRDCML18-7DN

PRDW30-25DN

PRD18-14DP2

PRDCML18-7DP

PRDW30-25DP

PRD30-15DN

PRDCML18-7DN2

PRDW30-25DN2

PRD30-15DP

PRDCML18-7DP2

PRDW30-25DP2

PRD30-15DN2

PRDCML18-14DN

PRDW30-15DN-V

PRD30-15DP2

PRDCML18-14DP

PRDW30-15DP-V

PRD30-25DN

PRDCML18-14DN2

PRDW30-25DN-V

PRD30-25DP

PRDCML18-14DP2

PRDW30-25DP-V

PRD30-25DN2

PRDCML30-15DN

PRDWL12-4DN

PRD30-25DP2

PRDCML30-15DP

PRDWL12-4DP

PRDL12-4DN

PRDCML30-15DN2

PRDWL12-4DN2

PRDL12-4DP

PRDCML30-15DP2

PRDWL12-4DP2

PRDL12-4DN2

PRDCML30-25DN

PRDWL12-8DN

PRDL12-4DP2

PRDCML30-25DP

PRDWL12-8DP

PRDL12-8DN

PRDCML30-25DN2

PRDWL12-8DN2

PRDL12-8DP

PRDCML30-25DP2

PRDWL12-8DP2

PRDL12-8DN2

PRDCMT12-4DO

PRDWL18-7DN

PRDL12-8DP2

PRDCMT12-4DC

PRDWL18-7DP

PRDL18-7DN

PRDCMT12-8DO

PRDWL18-7DN2

PRDL18-7DP

PRDCMT12-8DC

PRDWL18-7DP2

PRDL18-7DN2

PRDCMT12-4DO-I

PRDWL18-14DN

PRDL18-7DP2

PRDCMT12-4DC-I

PRDWL18-14DP

PRDL18-14DN

PRDCMT12-8DO-I

PRDWL18-14DN2

PRDL18-14DP

PRDCMT12-8DC-I

PRDWL18-14DP2

PRDL18-14DN2

PRDCMT18-7DO

PRDWL30-15DN

PRDL18-14DP2

PRDCMT18-7DC

PRDWL30-15DP

PRDT12-4DO

PRDCMT18-14DO

PRDWL30-15DN2

PRDT12-4DC

PRDCMT18-14DC

PRDWL30-15DP2

PRDT12-8DO

PRDCMT18-7DO-I

PRDWL30-25DN

PRDT12-8DC

PRDCMT18-7DC-I

PRDWL30-25DP

PRDT12-4DO-V

PRDCMT18-14DO-I

PRDWL30-25DN2

PRDT12-4DC-V

PRDCMT18-14DC-I

PRDWL30-25DP2

PRDT12-8DO-V

PRDCMT30-15DO

PRDWT12-4DO

PRDT12-8DC-V

PRDCMT30-15DC

PRDWT12-4DC

PRDT18-7DO

PRDCMT30-25DO

PRDWT12-8DO

PRDT18-7DC

PRDCMT30-25DC

PRDWT12-8DC

PRDT18-14DO

PRDCMT30-15DO-I

PRDWT12-4DO-I

PRDT18-14DC

PRDCMT30-15DC-I

PRDWT12-4DC-I

PRDT18-7DO-V

PRDCMT30-25DO-I

PRDWT12-8DO-I

PRDT18-7DC-V

PRDCMT30-25DC-I

PRDWT12-8DC-I

PRDT18-14DO-V

PRDCMLT18-7DO

PRDWT12-4DO-IV

PRDT18-14DC-V

PRDCMLT18-7DC

PRDWT12-4DC-IV

PRDT30-15DO

PRDCMLT18-7DO-I

PRDWT12-8DO-IV

PRDT30-15DC

PRDCMLT18-7DC-I

PRDWT12-8DC-IV

PRDT30-25DO

PRDCMLT18-14DO

PRDWT18-7DO

PRDT30-25DC

PRDCMLT18-14DC

PRDWT18-7DC

PRDT30-15DO-V

PRDCMLT18-14DO-I

PRDWT18-14DO

PRDT30-15DC-V

PRDCMLT18-14DC-I

PRDWT18-14DC

PRDT30-25DO-V

PRDCMLT30-15DO

PRDWT18-7DO-I

PRDT30-25DC-V

PRDCMLT30-15DC

PRDWT18-7DC-I

PRDCM12-4DN

PRDCMLT30-15DO-I

PRDWT18-14DO-I

PRDCM12-4DP

PRDCMLT30-15DC-I

PRDWT18-14DC-I

PRDCM12-4DN2

PRDCMLT30-25DO

PRDWT18-7DO-IV

PRDCM12-4DP2

PRDCMLT30-25DC

PRDWT18-7DC-IV

PRDCM12-8DN

PRDCMLT30-25DO-I

PRDWT18-14DO-IV

PRDCM12-8DP

PRDCMLT30-25DC-I

PRDWT18-14DC-IV

PRDCM12-8DN2

PRDW12-4DN

PRDWT30-15DO

PRDCM12-8DP2

PRDW12-4DP

PRDWT30-15DC

PRDCM18-7DN

PRDW12-4DN2

PRDWT30-25DO

PRDCM18-7DP

PRDW12-4DP2

PRDWT30-25DC

PRDCM18-7DN2

PRDW12-8DN

PRDWT30-15DO-I

PRDCM18-7DP2

PRDW12-8DP

PRDWT30-15DC-I

PRDCM18-14DN

PRDW12-8DN2

PRDWT30-25DO-I

PRDCM18-14DP

PRDW12-8DP2

PRDWT30-25DC-I

PRDCM18-14DN2

PRDW12-8DN-V

PRDWT30-15DO-IV

PRDCM18-14DP2

PRDW12-8DP-V

PRDWT30-15DC-IV

PRDCM30-15DN

PRDW12-8DN2-V

PRDWT30-25DO-IV

PRDCM30-15DP

PRDW12-8DP2-V

PRDWT30-25DC-IV

 

 

 

PRDAT18-7DO

PRDAT30-15DC-V

PRDAWT30-15DO

PRDAT18-7DC

PRDAWT18-7DO

PRDAWT30-15DC

PRDAT18-7DO-V

PRDAWT18-7DC

PRDAWT30-15DO-I

PRDAT18-7DC-V

PRDAWT18-7DO-I

PRDAWT30-15DC-I

PRDAT30-15DO

PRDAWT18-7DC-I

PRDAWT30-15DO-IV

PRDAT30-15DC

PRDAWT18-7DO-IV

PRDAWT30-15DC-IV

PRDAT30-15DO-V

PRDAWT18-7DC-IV

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 CÁC SẢN PHẨM KHÁC CÙNG LOẠI
PRFD Series
Cảm biến tiệm cận cảm ứng từ loại hình trụ, khoảng cách phát
PET18-5
Bộ nối chuyển tiếp & cáp nối có giác cắm
PRW series
- Cảm biến tiệm cận loại trụ ngõ ra bằng giắc cắm - Chống th
PS/ PSN Series
- Cảm biến tiệm cận hình vuông - Chống nhiễu
PRDAT Series
AS Series
Cảm biến tiệm cận Autonics AS Series
PRA series
- Cảm biến tiệm cận loại chống tia hàn điện - Chống nhiễu
PRD series
- Cảm biến tiệm cận cảm ứng có khoảng cách phát hiện dài - C
PRDW Series
CR Series
Cảm biến tiệm cận loại điện dung : phát hiện vật không phân
PRCM series
- Cảm biến tiệm cận hình trụ kết nối bằng giắc cắm. - Mạch b
PR series
- Cảm biến tiệm cận hình trụ - Chống thấm nước (IP67)
PT Series
Cảm biến tiệm cận Autonics
PFI series
- Cảm biến tiệm cận loại dẹt - Chạy trực tiép với tải 200mA
Tổng số sản phẩm:14 - Đang xem trang : 1 / 1 Tất cả << < > >>
Trang Chủ
Home
Giới Thiệu
About Us
Sản Phẩm
Products
Dịch Vụ
Services
Tin Tức
News
Tài Liệu
Document
Liên Hệ
Contact Us

    245 Tạ Uyên, Phường 6, Quận 11, TPHCM           
   ĐKKD : 0302007347  Cấp ngày : 16/05/2000
   ĐT : 08.39 554457  Email : info@sieuthitudong.com

 Chính sách và Quy định