PAVINA, BẾN THÀNH

Trang Chủ
Home
Giới Thiệu
About Us
Sản Phẩm
Products
Dịch Vụ
Services
Tin Tức
News
Tài Liệu
Document
Liên Hệ
Contact Us
  THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP
 
 
  DANH MỤC SẢN PHẨM
  KHUYẾN MÃI
Trọn bộ PLC/HMI Panasonic
Trọn bộ PLC/Servo Panasonic
  HỖ TRỢ ONLINE
Kỹ thuật
Skype Me™!
Kinh doanh
Kinh doanh
Chế tạo máy
  HỘI THẢO TỰ ĐÔNG HÓACảm biến đo thông minh >Other Products
   Other Products

SMART SENSOR – E2C Series

------------------------------------

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

  • Khoảng cách phát hiện : 0.6mm – 7mm
  • Đối tượng cảm biến : kim loại từ tính
  • Đối tượng cảm biến tiêu chuẩn : 5x5x3 mm / 10x10x3 mm / 22x22x3 mm / 15x15x3 mm / 20x20x3 mm

------------------------------------

MÃ HÀNG:

E2C-ED01

E2C-EDA21 2M

E2C-EDA9

E2C-EM07M

E2C-ED01-F

E2C-EDA41 2M

E2C-EDR6-F

E2C-EM07M-F

E2C-ED01-S

E2C-EDA51 2M

E2C-EDR6-F-1

E2C-EM07M-S

E2C-ED02

E2C-EDA6

E2C-EM02

E2C-EV05

E2C-ED02-F

E2C-EDA7

E2C-EM02-F

E2C-EV05-F

E2C-ED02-S

E2C-EDA8

E2C-EM02H

E2C-EV05-S

E2C-EDA11 2M

E2C-EDA8-JT

E2C-EM02-S

 

 

 

SMART SENSOR – OTHER PRODUCTS

------------------------------------

MÃ HÀNG:

Z300-KP

ZG2-WDC41A

ZS-LD130 2M

ZS-XC3BR

Z300-KP 10M

ZG2-WDS22 0.5M

ZS-LD15GT 0.5M

ZS-XC4A

Z309-SC1R 1.5M

ZG2-WDS22 2M

ZS-LD15GT 2M

ZS-XC5B

Z309-SC1R 13M

ZG2-WDS3VT 0.5M

ZS-LD200 0.5M

ZS-XC5BR

Z309-SC1R 18M

ZG2-WDS3VT 2M

ZS-LD200 2M

ZS-XC8A

Z309-SC1R 3M

ZG2-WDS70 0.5M

ZS-LD20ST 0.5M

ZS-XCN

Z309-SC1R 6M

ZG2-WDS70 2M

ZS-LD20ST 2M

ZS-XEQ

Z309-SC1R 8M

ZG2-WDS8T 0.5M

ZS-LD20T 0.5M

ZS-XPM1

Z500-MC10E

ZG2-WDS8T 2M

ZS-LD20T 2M

ZS-XPM2

Z500-MC10EL

ZG2-XC15CR

ZS-LD350S 0.5M

ZS-XPT2

Z500-MC10E-T

ZG2-XC25CR

ZS-LD350S 2M

ZS-XRS2

Z500-MC10-T

ZG2-XC3CR

ZS-LD35AFT 0.5M

ZX2-CAL

Z500-MC15E

ZG2-XC8CR

ZS-LD40T 0.5M

ZX2-LD100 0.5M

Z500-SW17

ZG-RPD11

ZS-LD40T 2M

ZX2-LD100L 0.5M

Z500-SW17R

ZG-RPD41

ZS-LD40T 4M

ZX2-LD50 0.5M

Z500-SW2HT

ZS-DSU11

ZS-LD50 0.5M

ZX2-LD50L 0.5M

Z500-SW2LT 2M

ZS-DSU41

ZS-LD50 2M

ZX2-LDA11 2M

Z500-SW2T

ZS-HLDC11

ZS-LD50S 0.5M

ZX2-LDA41 2M

Z500-SW6

ZS-HLDC11A

ZS-LD50S 2M

ZX2-XC1R

Z510-SW17

ZS-HLDC41

ZS-LD6GST 0.8M

ZX2-XC20R

Z510-SW2T

ZS-HLDS10 0.5M

ZS-LD80 0.5M

ZX2-XC4R

Z510-SW6

ZS-HLDS10 2M

ZS-LD80 2M

ZX2-XC9R

Z510-WC10E

ZS-HLDS14AFT 0.5M

ZS-LDC11

ZG-WDC11

Z510-WC15E

ZS-HLDS150 0.5M

ZS-LDC11A

ZG-WDC11A

Z519-SC1R 1.5M

ZS-HLDS150 2M

ZS-LDC21

ZG-WDC41

Z519-SC1R 3M

ZS-HLDS2T 0.5M

ZS-LDC41

ZG-WDC41A

Z519-SC1R 4M

ZS-HLDS2T 2M

ZS-LDC51

ZG-WDS22 0.5M

Z519-SC1R 5M

ZS-HLDS2VT 0.5M

ZS-MDC11

ZG-WDS22 2M

Z519-SC1R 6M

ZS-HLDS2VT 2M

ZS-MDC11-02

ZG-WDS3T 0.5M

Z519-SC1R 8M

ZS-HLDS3ST 0.5M

ZS-MDC41

ZG-WDS3T 2M

Z550-MC10

ZS-HLDS5T 0.5M

ZS-MDC41-02

ZG-WDS70 0.5M

Z550-MC15

ZS-HLDS5T 2M

ZS-PSW11

ZG-WDS70 2M

Z550-SW70

ZS-HLDS60 0.5M

ZS-RPD11

ZG-WDS8T 0.5M

Z559-PC

ZS-HLDS60 2M

ZS-RPD41

ZG-WDS8T 2M

Z5FP-MC10-004

ZS-HLDS87 0.5M

ZS-SW11E

ZG-XC02D

ZG2-DSU11

ZS-LD10G 0.5M

ZS-SW11V3E

ZG-XC15CR

ZG2-DSU41

ZS-LD10G 2M

ZS-XC02D

ZG-XC25CR

ZG2-WDC11

ZS-LD10GT 0.5M

ZS-XC10B

ZG-XC3CR

ZG2-WDC11A

ZS-LD10GT 2M

ZS-XC15CR

ZG-XC8CR

ZG2-WDC41

ZS-LD130 0.5M

ZS-XC1A

ZG-XEQ

 

 

ZS-XC25CR

ZX-XC4A(Q) 4M

 

 

 CÁC SẢN PHẨM KHÁC CÙNG LOẠI
E3C Series
Cảm biến đo thông minh Omron
ZX Series
Cảm biến đo thông minh Omron
Other Products
Cảm biến đo thông minh Omron (Smart Sensor)
Tổng số sản phẩm:3 - Đang xem trang : 1 / 1 Tất cả << < > >>
Trang Chủ
Home
Giới Thiệu
About Us
Sản Phẩm
Products
Dịch Vụ
Services
Tin Tức
News
Tài Liệu
Document
Liên Hệ
Contact Us

    245 Tạ Uyên, Phường 6, Quận 11, TPHCM           
   ĐKKD : 0302007347  Cấp ngày : 16/05/2000
   ĐT : 08.39 554457  Email : info@sieuthitudong.com

 Chính sách và Quy định