PAVINA, BẾN THÀNH

Trang Chủ
Home
Giới Thiệu
About Us
Sản Phẩm
Products
Dịch Vụ
Services
Tin Tức
News
Tài Liệu
Document
Liên Hệ
Contact Us
  THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP
 
 
  DANH MỤC SẢN PHẨM
  KHUYẾN MÃI
Trọn bộ PLC/HMI Panasonic
Trọn bộ PLC/Servo Panasonic
  HỖ TRỢ ONLINE
Kỹ thuật
Skype Me™!
Kinh doanh
Kinh doanh
Chế tạo máy
  HỘI THẢO TỰ ĐÔNG HÓACảm biến quang >E3FA/RA Series
   E3FA/RA Series

Cảm biến quang Omron : E3FA/RA Series

Model đa dạng nhất

• Thế hệ mới tính năng phong phú nhất (tốt hơn thay cho E3F2/3 nhưng giá thấp hơn) với 2 dòng: E3FA E3RA (loại đứng)

 

  cả model với tính năng đặc biệt như dòng E3Z: phát hiện vật trong, vật bóng, vật màu sắc khác nhau .

 

 Thân ngắn gọn; chùm sáng mạnh; đèn chỉ thị .

 

Vỏ nhựa ABS hoặc kim loại (từ 12-2012)

 

Khả năng chống nhiễu cao.

 

Mã hàng :

 

E3FA0001F E3FA-TN11 2M OMS
E3FA0002D E3FA-RN11 2M OMS
E3FA0003B E3FA-RN12 2M OMS
E3FA0004M E3FA-DN11 2M OMS
E3FA0005R E3FA-DN12 2M OMS
E3FA0006G E3FA-DN13 2M OMS
E3FA0007E E3FA-LN11 2M OMS
E3FA0008C E3FA-LN12 2M OMS
E3FA0010E E3FA-VN11 2M OMS
E3FA0011C E3FA-BN11 2M OMS
E3FA0012A E3FA-BN12 2M OMS
E3FA0013M E3FA-TN21 OMS
E3FA0014H E3FA-RN21 OMS
E3FA0015F E3FA-RN22 OMS
E3FA0016D E3FA-DN21 OMS
E3FA0017B E3FA-DN22 OMS
E3FA0018M E3FA-DN23 OMS
E3FA0019R E3FA-LN21 OMS
E3FA0020B E3FA-LN22 OMS
E3FA0022R E3FA-VN21 OMS
E3FA0023G E3FA-BN21 OMS
E3FA0024E E3FA-BN22 OMS
E3FA0025C E3FA-TP11 2M OMS
E3FA0026A E3FA-RP11 2M OMS
E3FA0027M E3FA-RP12 2M OMS
E3FA0028H E3FA-DP11 2M OMS
E3FA0029F E3FA-DP12 2M OMS
E3FA0030M E3FA-DP13 2M OMS
E3FA0031H E3FA-LP11 2M OMS
E3FA0032F E3FA-LP12 2M OMS
E3FA0034B E3FA-VP11 2M OMS
E3FA0035M E3FA-BP11 2M OMS
E3FA0036R E3FA-BP12 2M OMS
E3FA0037G E3FA-TP21 OMS
E3FA0038E E3FA-RP21 OMS
E3FA0039C E3FA-RP22 OMS
E3FA0040G E3FA-DP21 OMS
E3FA0041E E3FA-DP22 OMS
E3FA0042C E3FA-DP23 OMS
E3FA0043A E3FA-LP21 OMS
E3FA0044M E3FA-LP22 OMS
E3FA0046F E3FA-VP21 OMS
E3FA0047D E3FA-BP21 OMS
E3FA0048B E3FA-BP22 OMS
E3FA0049M E3FA-TN12 2M OMS
E3FA0050D E3FA-TN22 OMS
E3FA0051B E3FA-TP12 2M OMS
E3FA0052M E3FA-TP22 OMS
E3FA0053R E3FA-DN14 2M OMS
E3FA0054G E3FA-DN24 OMS
E3FA0055E E3FA-DP14 2M OMS
E3FA0056C E3FA-DP24 OMS
E3FA0057A E3FA-DN15 2M OMS
E3FA0058M E3FA-DN25 OMS
E3FA0059H E3FA-DP15 2M OMS
E3FA0060A E3FA-DP25 OMS
E3FA0061M E3FA-DN16 2M OMS
E3FA0062H E3FA-DN26 OMS
E3FA0063F E3FA-DP16 2M OMS
E3FA0064D E3FA-DP26 OMS
E3FA2000R E3FA-TN11 2M OMI
E3FA2001G E3FA-RN11 2M OMI
E3FA2002E E3FA-RN12 2M OMI
E3FA2003C E3FA-DN11 2M OMI
E3FA2004A E3FA-DN12 2M OMI
E3FA2005M E3FA-DN13 2M OMI
E3FA2006H E3FA-LN11 2M OMI
E3FA2007F E3FA-LN12 2M OMI
E3FA2008D E3FA-VN11 2M OMI
E3FA2009B E3FA-BN11 2M OMI
E3FA2010F E3FA-BN12 2M OMI
E3FA2011D E3FA-TN21 OMI
E3FA2012B E3FA-RN21 OMI
E3FA2013M E3FA-RN22 OMI
E3FA2014R E3FA-DN21 OMI
E3FA2015G E3FA-DN22 OMI
E3FA2016E E3FA-DN23 OMI
E3FA2017C E3FA-LN21 OMI
E3FA2018A E3FA-LN22 OMI
E3FA2019M E3FA-VN21 OMI
E3FA2020C E3FA-BN21 OMI
E3FA2021A E3FA-BN22 OMI
E3FA2022M E3FA-TP11 2M OMI
E3FA2023H E3FA-RP11 2M OMI
E3FA2024F E3FA-RP12 2M OMI
E3FA2025D E3FA-DP11 2M OMI
E3FA2026B E3FA-DP12 2M OMI
E3FA2027M E3FA-DP13 2M OMI
E3FA2028R E3FA-LP11 2M OMI
E3FA2029G E3FA-LP12 2M OMI
E3FA2030M E3FA-VP11 2M OMI
E3FA2031R E3FA-BP11 2M OMI
E3FA2032G E3FA-BP12 2M OMI
E3FA2033E E3FA-TP21 OMI
E3FA2034C E3FA-RP21 OMI
E3FA2035A E3FA-RP22 OMI
E3FA2036M E3FA-DP21 OMI
E3FA2037H E3FA-DP22 OMI
E3FA2038F E3FA-DP23 OMI
E3FA2039D E3FA-LP21 OMI
E3FA2040H E3FA-LP22 OMI
E3FA2041F E3FA-VP21 OMI
E3FA2042D E3FA-BP21 OMI
E3FA2043B E3FA-BP22 OMI
E3FB0001M E3FB-BN11 2M OMS
E3FB0002R E3FB-BN12 2M OMS
E3FB0003G E3FB-BN21 OMS
E3FB0004E E3FB-BN22 OMS
E3FB0005C E3FB-BP11 2M OMS
E3FB0006A E3FB-BP12 2M OMS
E3FB0007M E3FB-BP21 OMS
E3FB0008H E3FB-BP22 OMS
E3FB0009F E3FB-DN11 2M OMS
E3FB0010M E3FB-DN12 2M OMS
E3FB0011H E3FB-DN13 2M OMS
E3FB0012F E3FB-DN21 OMS
E3FB0013D E3FB-DN22 OMS
E3FB0014B E3FB-DN23 OMS
E3FB0015M E3FB-DP11 2M OMS
E3FB0016R E3FB-DP12 2M OMS
E3FB0017G E3FB-DP13 2M OMS
E3FB0018E E3FB-DP21 OMS
E3FB0019C E3FB-DP22 OMS
E3FB0020G E3FB-DP23 OMS
E3FB0021E E3FB-LN11 2M OMS
E3FB0022C E3FB-LN12 2M OMS
E3FB0023A E3FB-LN21 OMS
E3FB0024M E3FB-LN22 OMS
E3FB0025H E3FB-LP11 2M OMS
E3FB0026F E3FB-LP12 2M OMS
E3FB0027D E3FB-LP21 OMS
E3FB0028B E3FB-LP22 OMS
E3FB0029M E3FB-RN11 2M OMS
E3FB0030D E3FB-RN12 2M OMS
E3FB0031B E3FB-RN21 OMS
E3FB0032M E3FB-RN22 OMS
E3FB0033R E3FB-RP11 2M OMS
E3FB0034G E3FB-RP12 2M OMS
E3FB0035E E3FB-RP21 OMS
E3FB0036C E3FB-RP22 OMS
E3FB0037A E3FB-TN11 2M OMS
E3FB0038M E3FB-TN21 OMS
E3FB0039H E3FB-TP11 2M OMS
E3FB0040A E3FB-TP21 OMS
E3FB0041M E3FB-VN11 2M OMS
E3FB0042H E3FB-VN21 OMS
E3FB0043F E3FB-VP11 2M OMS
E3FB0044D E3FB-VP21 OMS
E3FN7001B E3FN-P18KDR1-WP-BL 2M OMS
E3FN7002M E3FN-P18KR2-WP-BD 2M OMS
E3FN7003R E3FN-P18KDR3T-WP-BL 2M OMS
E3FN7004G E3FN-P18KDR1-WP-CL 2M OMS
E3FN7005E E3FN-P18KDR3T-WP-CL 2M OMS
E3FN7006C E3FN-P18KR2-WP-CD 2M OMS
E3FR9001AP E3FR-T81H 2M BY OMG
E3FR9002MP E3FR-T86H BY OMG
E3FR9003HP E3FR-D82 2M BY OMG
E3FR9004FP E3FR-D87 BY OMG
E3FR9005DP E3FR-R81H 2M BY OMG
E3FR9006BP E3FR-R86H BY OMG
E3FR9007MP E3FR-LS81H 2M BY OMG
E3FR9008RP E3FR-LS86H BY OMG
E3FR9009GP E3FR-LS84H 2M BY OMG
E3FR9010MP E3FR-LS89H BY OMG
E3FR9013EP E3FR-D62 2M BY OMG
E3FR9014CP E3FR-D67 BY OMG
E3FR9015AP E3FR-R61H 2M BY OMG
E3FR9016MP E3FR-R66H BY OMG
E3FS1001F E3FS-10B4 2M
E3FS1002D E3FS-10B4-M1-M
E3FS9001MP E3FS-10B4 2M BY OMG
E3FS9003FP E3FS-10B4-M 2M BY OMG
E3FS9010RP E3FS-10LB-P1 BY OMG
E3FS9018DP E3FS-10DB4-P1 BY OMG
E3FS9020FP E3FS-10DB4-M1-M BY OMG
E3FS9025GP E3FS-10B4-P1 BY OMG
E3FZ9001AP E3FZ-T81H 2M BY OMG
E3FZ9002MP E3FZ-T86H BY OMG
E3FZ9003HP E3FZ-D82 2M BY OMG
E3FZ9004FP E3FZ-D87 BY OMG
E3FZ9005DP E3FZ-R81H 2M BY OMG
E3FZ9006BP E3FZ-R86H BY OMG
E3FZ9007MP E3FZ-LS81H 2M BY OMG
E3FZ9008RP E3FZ-LS86H BY OMG
E3FZ9009GP E3FZ-LS84H 2M BY OMG
E3FZ9010MP E3FZ-LS89H BY OMG
E3FZ9019DP E3FZ-T61H 2M BY OMG
E3FZ9020HP E3FZ-T66H BY OMG
E3FZ9021FP E3FZ-D62 2M BY OMG
E3FZ9022DP E3FZ-D67 BY OMG
E3FZ9023BP E3FZ-R61H 2M BY OMG
E3FZ9024MP E3FZ-R66H BY OMG
E3FZ9025RP E3FZ-LS61H 2M BY OMG
E3FZ9026GP E3FZ-LS66H BY OMG
E3FZ9027EP E3FZ-LS64H 2M BY OMG
E3RA0001G E3RA-TN11 2M OMS
E3RA0002E E3RA-RN11 2M OMS
E3RA0003C E3RA-DN11 2M OMS
E3RA0004A E3RA-DN12 2M OMS
E3RA0005M E3RA-DN13 2M OMS
E3RA0006H E3RA-TN21 OMS
E3RA0007F E3RA-RN21 OMS
E3RA0008D E3RA-DN21 OMS
E3RA0009B E3RA-DN22 OMS
E3RA0010F E3RA-DN23 OMS
E3RA0011D E3RA-TP11 2M OMS
E3RA0012B E3RA-RP11 2M OMS
E3RA0013M E3RA-DP11 2M OMS
E3RA0014R E3RA-DP12 2M OMS
E3RA0015G E3RA-DP13 2M OMS
E3RA0016E E3RA-TP21 OMS
E3RA0017C E3RA-RP21 OMS
E3RA0018A E3RA-DP21 OMS
E3RA0019M E3RA-DP22 OMS
E3RA0020C E3RA-DP23 OMS
E3RB0001A E3RB-DN11 2M OMS
E3RB0002M E3RB-DN12 2M OMS
E3RB0003H E3RB-DN13 2M OMS
E3RB0004F E3RB-DN21 OMS
E3RB0005D E3RB-DN22 OMS
E3RB0006B E3RB-DN23 OMS
E3RB0007M E3RB-DP11 2M OMS
E3RB0008R E3RB-DP12 2M OMS
E3RB0009G E3RB-DP13 2M OMS
E3RB0010M E3RB-DP21 OMS
E3RB0011R E3RB-DP22 OMS
E3RB0012G E3RB-DP23 OMS
E3RB0013E E3RB-RN11 2M OMS
E3RB0014C E3RB-RN21 OMS
E3RB0015A E3RB-RP11 2M OMS
E3RB0016M E3RB-RP21 OMS
E3RB0017H E3RB-TN11 2M OMS
E3RB0018F E3RB-TN21 OMS
E3RB0019D E3RB-TP11 2M OMS
E3RB0020H E3RB-TP21 OMS

 


 

 

 

 CÁC SẢN PHẨM KHÁC CÙNG LOẠI
E3ZM Series
Cảm biến quang Omron
E3JM/E3JK Series
Cảm biến quang Omron
E3FN Series
Cảm biến quang Omron
Other Products
Cảm biến quang điện Omron ( Photoelectric Sensor )
E3Z Series
Cảm biến quang Omron
E3FA/RA Series
Cảm biến quang Omron
Tổng số sản phẩm:6 - Đang xem trang : 1 / 1 Tất cả << < > >>
Trang Chủ
Home
Giới Thiệu
About Us
Sản Phẩm
Products
Dịch Vụ
Services
Tin Tức
News
Tài Liệu
Document
Liên Hệ
Contact Us

    245 Tạ Uyên, Phường 6, Quận 11, TPHCM           
   ĐKKD : 0302007347  Cấp ngày : 16/05/2000
   ĐT : 08.39 554457  Email : info@sieuthitudong.com

 Chính sách và Quy định