PAVINA, BẾN THÀNH

Trang Chủ
Home
Giới Thiệu
About Us
Sản Phẩm
Products
Dịch Vụ
Services
Tin Tức
News
Tài Liệu
Document
Liên Hệ
Contact Us
  THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP
 
 
  DANH MỤC SẢN PHẨM
  KHUYẾN MÃI
Trọn bộ PLC/HMI Panasonic
Trọn bộ PLC/Servo Panasonic
  HỖ TRỢ ONLINE
Kỹ thuật
Skype Me™!
Kinh doanh
Kinh doanh
Chế tạo máy
  HỘI THẢO TỰ ĐÔNG HÓACảm biến và phụ kiện >C���m bi���n SunX - Panasonic v�� c��c lo���i ph��� ki���n
   Cảm biến SunX - Panasonic và các loại phụ kiện

 

 

CẢM BIẾN SUNX & PHỤ KIỆN

------------------------------------

MÃ HÀNG:

CA-B1

CA-R1

CA-T1

CA-B2

CA-R2

CA-T2

CA-B3

CA-R3

CA-T3

CA-B4

CA-R4

CA-T4

CA-B5

CA-R5

CA-T5

 

CHX-CCR7

CN-32-C2

CN-54-C5

CHX-SC2

CN-32-C5

CN-63

CK-100

CN-33-C2

CN-63-C2

CK-MP

CN-33-C5

CN-63-C5

CN-13

CN-42-C10

CN-66

CN-13-C1

CN-42-C20

CN-66-C2

CN-13-C3

CN-42-C30

CN-66-C5

CN-22-C2

CN-42-C5

CN-70

CN-22-C5

CN-43-C10

CN-701

CN-22G-C2

CN-43-C20

CN-71-C1

CN-22G-C5

CN-43-C30

CN-71-C2

CN-24A-C2

CN-43-C5

CN-71-C5

CN-24A-C5

CN-44-C10

CN-EP1

CN-24AL-C2

CN-44-C20

CN-HLT1-1

CN-24AL-C5

CN-44-C30

CN-HP

CN-24L-C2

CN-44-C5

DS-L10

CN-24L-C5

CN-54-C2

DS-L10H

 

 

DS-L24H

CN-14A

CN-14A-R-C5

CN-ACCN-C2

CN-14A-R-C1

CN-66A

CN-ACKR-C2

CN-14A-R-C2

CN-66A-C2

CN-EP2

CN-14A-R-C3

CN-66A-C5

CN-F15-C1

 

ER-F12

ER-VAB065

ER-VCCJ5 

ER-F12S

ER-VAB065

ER-VS01

ER-F12S

ER-VCCJ5

ER-VS01

 

FC-NA40-10

FC-SF2N-A12

FC-SF4A-H28-H

FC-NA40-12

FC-SF2N-A14

FC-SF4A-H32

FC-NA40-14

FC-SF2N-A16

FC-SF4A-H32-H

FC-NA40-16

FC-SF2N-A18

FC-SF4A-H36

FC-NA40-20

FC-SF2N-A20

FC-SF4A-H36-H

FC-NA40-24

FC-SF2N-A24

FC-SF4A-H40

FC-NA40-4

FC-SF2N-A28

FC-SF4A-H40-H

FC-NA40-6

FC-SF2N-A32

FC-SF4A-H48

FC-NA40-8

FC-SF2N-A36

FC-SF4A-H48-H

FC-SF2-H12

FC-SF2N-A4

FC-SF4A-H56

FC-SF2-H16

FC-SF2N-A40

FC-SF4A-H56-H

FC-SF2-H20

FC-SF2N-A6

FC-SF4A-H64

FC-SF2-H24

FC-SF2N-A8

FC-SF4A-H64-H

FC-SF2-H28

FC-SF4A-H12

FC-SF4A-H72

FC-SF2-H32

FC-SF4A-H12-H

FC-SF4A-H72-H

FC-SF2-H36

FC-SF4A-H16

FC-SF4A-H8

FC-SF2-H40

FC-SF4A-H16-H

FC-SF4A-H80

FC-SF2-H48

FC-SF4A-H20

FC-SF4A-H80-H

FC-SF2-H56

FC-SF4A-H20-H

FC-SF4A-H88

FC-SF2-H64

FC-SF4A-H24

FC-SF4A-H88-H

FC-SF2-H72

FC-SF4A-H24-H

FC-SF4A-H8-H

FC-SF2-H80

FC-SF4A-H28

FC-SF4A-H96

FC-SF2N-A10

 

FC-SF4A-H96-H

 

ID-2D

ID-PCC1P

ID-PM8K

ID-4B1

ID-PCC1R

ID-PM8KF

ID-B2-X10

ID-PCC5P

ID-PP1

ID-B3

ID-PCC5R

ID-PTC1

ID-CC02-2D

ID-PCC5R-2

ID-PTJ

ID-CC10-2D

ID-PCCJ10

ID-PTW

ID-CC20-2D

ID-PCCJ20

ID-R100

ID-CC50-2D

ID-PCCJ5

ID-RC1

ID-CC5-2D

ID-PCCJ50

ID-RCC10

ID-CC5-2D-CE

ID-PCMNP

ID-RCC5

ID-PC4

ID-PCMNW

ID-RT1

ID-PC5

ID-PCS1

ID-S1

ID-PC7

ID-PHT2

ID-S2

 

IX-FU1

IX-PH100AX

IX-PK40

IX-LA

IX-PHA

IX-PK8

IX-PH100A

IX-PK20

K SET

IX-PH100A-FU1

IX-PK4

 

 

LE-50

LH-CCJ10

LH-CL6

LH-512

LH-CCJ2

LH-CL6P

LH-54

LH-CD6

LH-CS6

LH-58

LH-CD6P

LH-CS6P

 

 

 

M-625

MC-NA40-20H

MC-SF4AH-24

M-825

MC-NA40-24

MC-SF4AH-28

M-826

MC-NA40-24H

MC-SF4AH-32

MC-NA40-10

MC-NA40-4

MC-SF4AH-36

MC-NA40-10H

MC-NA40-4H

MC-SF4AH-40

MC-NA40-12

MC-NA40-6

MC-SF4AH-48

MC-NA40-12H

MC-NA40-6H

MC-SF4AH-56

MC-NA40-14

MC-NA40-8

MC-SF4AH-64

MC-NA40-14H

MC-NA40-8H

MC-SF4AH-72

MC-NA40-16

MC-SF4AH-12

MC-SF4AH-8

MC-NA40-16H

MC-SF4AH-16

MC-SF4AH-80

MC-NA40-20

MC-SF4AH-20

MC-SF4AH-88

 

 

MC-SF4AH-96

 

NPS-C7

NPS-C7W

NPS-CT7

 

 

NPS-CV

OS-CX-05

OS-NA40-4

OS-SF4A-H12-H

OS-CX-05X6

OS-NA40-6

OS-SF4A-H16

OS-CX-1

OS-NA40-8

OS-SF4A-H16-H

OS-CX-1X6

OS-NX5-3X6

OS-SF4A-H20

OS-CX-2

OS-RT6-1

OS-SF4A-H20-H

OS-CX-2X6

OS-RX-05X5

OS-SF4A-H24

OS-CYS

OS-RX-1X5

OS-SF4A-H24-H

OS-EQ2-1

OS-RX-3X5

OS-SF4A-H28

OS-EX-05X2

OS-RX-5X05

OS-SF4A-H28-H

OS-EX-05X3E

OS-RX-5X1

OS-SF4A-H32

OS-EX10-12

OS-RX-5X3

OS-SF4A-H32-H

OS-EX10-15

OS-RXL-1

OS-SF4A-H36

OS-EX10E-12

OS-RXL-2

OS-SF4A-H36-H

OS-EX-1X3

OS-RXL-3

OS-SF4A-H40

OS-EX-1X4E

OS-SF2-H12

OS-SF4A-H40-H

OS-EX20-05

OS-SF2-H16

OS-SF4A-H48

OS-EX20-05X3

OS-SF2-H20

OS-SF4A-H48-H

OS-EX20E-05

OS-SF2-H24

OS-SF4A-H56

OS-EX20E-05X3

OS-SF2-H28

OS-SF4A-H56-H

OS-EX2-1X6

OS-SF2-H32

OS-SF4A-H64

OS-EX2-2X6

OS-SF2-H36

OS-SF4A-H64-H

OS-EX-2X4

OS-SF2-H40

OS-SF4A-H72

OS-EX-2X5E

OS-SF2-H48

OS-SF4A-H72-H

OS-EX30-1

OS-SF2-H56

OS-SF4A-H8

OS-EX30-1

OS-SF2-H64

OS-SF4A-H80

OS-NA1-5

OS-SF2-H72

OS-SF4A-H80-H

OS-NA2-N12

OS-SF2-H80

OS-SF4A-H88

OS-NA2-N16

OS-SF2N-A10

OS-SF4A-H88-H

OS-NA2-N20

OS-SF2N-A12

OS-SF4A-H8-H

OS-NA2-N24

OS-SF2N-A14

OS-SF4A-H96

OS-NA2-N28

OS-SF2N-A16

OS-SF4A-H96-H

OS-NA2-N8

OS-SF2N-A18

OS-SS3

OS-NA40-10

OS-SF2N-A20

OS-TH12

OS-NA40-12

OS-SF2N-A24

OS-VF-3X6

OS-NA40-14

OS-SF2N-A28

OS-VF-6X12

OS-NA40-16

OS-SF2N-A32

OS-SF2N-A40

OS-NA40-20

OS-SF2N-A36

OS-SF2N-A6

OS-NA40-24

OS-SF2N-A4

OS-SF2N-A8

 

 

OS-SF4A-H12

 

PE-20

PE-21

PE-22

PE-20E

PE-21E

PE-22E

PE-20N

PE-21N

PE-22N

PE-20Z

PE-21Z

PE-22Z

 

PF-CX4-H

PF-NX5-V

PLX-2L

PF-CX4-V

PLX-10L

PLX-50L

PF-NX5-H

PLX-1L

PLX-D1L

 

RF-11

RF-12

RF-31

RF-111

RF-13

RF-310

RF-111N

RF-210

RF-33

RF-112

RF-220

RF-330

RF-113

RF-230

RF-T110

 

SL-A11

SL-J2A

SL-S6

SL-A12

SL-J3A

SL-S7

SL-A13

SL-JE

SL-SP

SL-A19

SL-JK

SL-T16C1

SL-BM

SL-JK1

SL-T8J

SL-BMJ

SL-JPC

SL-T8PW

SL-BMW

SL-JPD

SL-TB16

SL-BS1A

SL-JPS

SL-TB16-PN

SL-BW

SL-L2000F

SL-TB4

SL-BX

SL-M16

SL-TB4-PN

SL-BXJ

SL-M16F

SL-TB8

SL-C1000

SL-M4P4

SL-TB8-PN

SL-C2000

SL-M4P4F

SL-TBP16

SL-C2000F

SL-M8

SL-TBP16-PN

SL-C5000

SL-M8F

SL-TBP16-TY

SL-CBM100

SL-MA1

SL-TBP4

SL-CBM200

SL-MA1-SET

SL-TBP4-PN

SL-CH1

SL-MP16

SL-TBP4-TY

SL-CH1-PN

SL-MP16F

SL-TBP8

SL-CH20

SL-MP8

SL-TBP8-PN

SL-CH20-PN

SL-MP8F

SL-TBP8-TY

SL-CH21

SL-N15

SL-TJ1

SL-CH21-PN

SL-P

SL-TP16C1

SL-CH22

SL-P1

SL-TP8J

SL-CJ1

SL-P2

SL-TPR4

SL-CJ12

SL-P3

SL-TPR8

SL-CJ2

SL-P4

SL-TW2P2

SL-CP1

SL-P5

SL-TW2P2-PN

SL-CP12

SL-P6

SL-TW4

SL-CP2

SL-PC104

SL-TW4-PN

SL-CP3

SL-PC98

SL-TW8

SL-CPCI

SL-PCAT

SL-TW8-PN

SL-CU1A

SL-PCI

SL-TWP4

SL-E

SL-PP

SL-TWP4-PN

SL-F1000

SL-RCM100

SL-VMES2

SL-F150

SL-RCM100-GN

SL-Z300

SL-F250

SL-RCM100-GY

SRB-NA-R-C.17/SX

SL-F70

SL-RCM100-PK

SS-A5

SL-FAM3

SL-RCM200

SU-7

SL-FP3

SL-S

SU-75

SL-FPC

SL-S1

SU-77

SL-GU1-C

SL-S2

SU-79

SL-GU1-D

SL-S3

SU-7J

SL-HM1

SL-S4

SU-7P

SL-J1A

SL-S5

SU-7PJ

 

 

SU-CT1

 

UA-11

VF2-RM5

VI-C1-CE

UA-B10

VF2-RM5-3

VI-C1-E

UA-B20

VB-A1

VI-CCJ10

UA-BK1

VB-A1-CE

VI-CCJ20

UA-G1

VB-DP1

VI-CCJ30

VF2-D500

VB-DP1-CE

VI-CCJ30-CE

VF2-D500-3

VB-DP1-E

VI-CCJ5

VF2-M10

VB-EU

VI-CCJ5-CE

VF2-M10-3

VB-P1

VI-CH1

VF2-M10D

VB-P1-CE

VI-E210

VF2-M10P

VB-P2

VI-E510

VF2-PRM3

VB-P2-CE

VI-LM

VF2-PRM3-3

VI-C1

VI-LS

 

 

VI-LW

 

SH-21

SH-31R

SH-72

SH-21E

SH-32R

SH-82G

SH-22

SH-33R

SH-82R

SH-31G

SH-61R

SH-84R

 

 

 

 

 

 

 

 CÁC SẢN PHẨM KHÁC CÙNG LOẠI
Cảm biến SunX - Panasonic và các loại phụ kiện
Cảm biến SunX - Panasonic và các loại phụ kiện : ER Series,
Tổng số sản phẩm:1 - Đang xem trang : 1 / 1 Tất cả << < > >>
Trang Chủ
Home
Giới Thiệu
About Us
Sản Phẩm
Products
Dịch Vụ
Services
Tin Tức
News
Tài Liệu
Document
Liên Hệ
Contact Us

    245 Tạ Uyên, Phường 6, Quận 11, TPHCM           
   ĐKKD : 0302007347  Cấp ngày : 16/05/2000
   ĐT : 08.39 554457  Email : info@sieuthitudong.com

 Chính sách và Quy định