PAVINA, BẾN THÀNH

Trang Chủ
Home
Giới Thiệu
About Us
Sản Phẩm
Products
Dịch Vụ
Services
Tin Tức
News
Tài Liệu
Document
Liên Hệ
Contact Us
  THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP
 
 
  DANH MỤC SẢN PHẨM
  KHUYẾN MÃI
Trọn bộ PLC/HMI Panasonic
Trọn bộ PLC/Servo Panasonic
  HỖ TRỢ ONLINE
Kỹ thuật
Skype Me™!
Kinh doanh
Kinh doanh
Chế tạo máy
  HỘI THẢO TỰ ĐÔNG HÓACảm biến bảo vệ >SF2 / SF4B-G/ BSF4-AH80/ SF4 Series
   SF2 / SF4B-G/ BSF4-AH80/ SF4 Series

Cảm biến màn chắn Panasonic – SF2 Series, BSF4-AH80

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT :

  • Số kênh chùm tia : 12
  • Khoảng cách chùm tia : 40 mm
  • Chiều cao bảo vệ : 510 mm
  • Ngõ ra điều khiển : ngõ ra cực thu hở PNP/ ngõ ra cực thu hở NPN
  • Điện áp nguồn : 24 V DC ±15%

---------------------------------------------

MÃ HÀNG :

SF2-AA10

SF2-AH28-PN-H

SF2-EH56-N

SF2-AA10-H

SF2-AH32

SF2-EH64

SF2-AA10-PN

SF2-AH32-H

SF2-EH64-N

SF2-AA10-PN-H

SF2-AH32-PN

SF2-EH72

SF2-AA12

SF2-AH32-PN-H

SF2-EH72-N

SF2-AA12-H

SF2-AH36

SF2-EH80

SF2-AA12-PN

SF2-AH36-H

SF2-EH80-N

SF2-AA12-PN-H

SF2-AH36-PN

SF2-EH-TR

SF2-AA14

SF2-AH36-PN-H

SF2-NA10

SF2-AA14-H

SF2-AH40

SF2-NA10-PN

SF2-AA14-PN

SF2-AH40-H

SF2-NA12

SF2-AA14-PN-H

SF2-AH40-PN

SF2-NA12-H

SF2-AA16

SF2-AH40-PN-H

SF2-NA12-PN

SF2-AA16-H

SF2-AH48

SF2-NA14

SF2-AA20

SF2-AH48-H

SF2-NA14-PN

SF2-AA20-H

SF2-AH48-PN

SF2-NA16

SF2-AA20-PN

SF2-AH48-PN-H

SF2-NA16-H

SF2-AA20-PN-H

SF2-AH56

SF2-NA16-PN

SF2-AA24

SF2-AH56-H

SF2-NA18

SF2-AA24-H

SF2-AH56-PN

SF2-NA18-PN

SF2-AA24-PN

SF2-AH56-PN-H

SF2-NA20

SF2-AA24-PN-H

SF2-AH64

SF2-NA20-PN

SF2-AA28

SF2-AH64-H

SF2-NA24

SF2-AA28-H

SF2-AH64-PN

SF2-NA24-H

SF2-AA28-PN

SF2-AH64-PN-H

SF2-NA24-PN

SF2-AA28-PN-H

SF2-AH72

SF2-NA28

SF2-AA32

SF2-AH72-H

SF2-NA28-H

SF2-AA32-H

SF2-AH72-PN

SF2-NA28-PN

SF2-AA32-PN

SF2-AH72-PN-H

SF2-NA32

SF2-AA32-PN-H

SF2-AH8

SF2-NA32-PN

SF2-AA36

SF2-AH80

SF2-NA36

SF2-AA36-H

SF2-AH80-H

SF2-NA36-PN

SF2-AA36-PN

SF2-AH80-PN

SF2-NA4

SF2-AA36-PN-H

SF2-AH80-PN-H

SF2-NA40

SF2-AA4

SF2-AH88

SF2-NA40-PN

SF2-AA40

SF2-AH88-H

SF2-NA4-PN

SF2-AA40-H

SF2-AH88-PN

SF2-NA6

SF2-AA40-PN

SF2-AH88-PN-H

SF2-NA6-PN

SF2-AA40-PN-H

SF2-AH8-H

SF2-NA8

SF2-AA44

SF2-AH8-PN

SF2-NA8-PN

SF2-AA44-H

SF2-AH8-PN-H

SF2-NA-TR

SF2-AA44-PN

SF2-AH88

SF2N-CB05

SF2-AA44-PN-H

SF2-AH88-H

SF2N-CC10

SF2-AA48

SF2-AH88-PN

SF2N-CC3

SF2-AA48-H

SF2-AH88-PN-H

SF2N-CC7

SF2-AA48-PN

SF2-AH8-H

SF2N-CCJ10

SF2-AA48-PN-H

SF2-AH8-PN

SF2N-CSL02

SF2-AA4-H

SF2-AH8-PN-H

SF2N-CSL05

SF2-AA4-PN

SF2-AH96

SF2-NH12

SF2-AA4-PN-H

SF2-AH96-H

SF2-NH12-PN

SF2-AA6

SF2-AH96-PN

SF2-NH16

SF2-AA6-H

SF2-AH96-PN-H

SF2-NH16-PN

SF2-AA6-PN

SF2B-A24-B

SF2-NH20

SF2-AA6-PN-H

SF2-CC10

SF2-NH20-PN

SF2-AA8

SF2-CC3

SF2-NH24

SF2-AA8-H

SF2-CC7

SF2-NH24-PN

SF2-AA8-PN

SF2-CCJ10

SF2-NH28

SF2-AA8-PN-H

SF2-CSL02

SF2-NH28-PN

SF2-AH12

SF2-CSL05

SF2-NH32

SF2-AH12-H

SF2-EH12

SF2-NH32-PN

SF2-AH12-PN

SF2-EH12-N

SF2-NH36

SF2-AH12-PN-H

SF2-EH16

SF2-NH36-PN

SF2-AH16

SF2-EH16-N

SF2-NH40

SF2-AH16-H

SF2-EH20

SF2-NH40-PN

SF2-AH16-PN

SF2-EH20-N

SF2-NH48

SF2-AH16-PN-H

SF2-EH24

SF2-NH48-PN

SF2-AH20

SF2-EH24-N

SF2-NH56

SF2-AH20-H

SF2-EH28

SF2-NH56-PN

SF2-AH20-PN

SF2-EH28-N

SF2-NH64

SF2-AH20-PN-H

SF2-EH32

SF2-NH64-PN

SF2-AH24

SF2-EH32-N

SF2-NH8

SF2-AH24-H

SF2-EH36

SF2-NH8-PN

SF2-AH24-PN

SF2-EH36-N

SF2-NH-TR

SF2-AH24-PN-H

SF2-EH40

 BSF4-AH80

SF2-AH28

SF2-EH40-N

 SF2-EH16-T

SF2-AH28-H

SF2-EH48

SF2-EH24D

SF2-AH28-PN

SF2-EH48-N

 SF2-EH48-T

 

SF2-EH56

 

 

 

Cảm biến màn chắn Panasonic – SF4B-G Series

---------------------------------------------

MÃ HÀNG :

SF4B-F23G

SF4B-H24G

SF4B-A10G

SF4B-F31G

SF4B-H28G

SF4B-A12G

SF4B-F39G

SF4B-H32G

SF4B-A14G

SF4B-F47G

SF4B-H36G

SF4B-A16G

SF4B-F55G

SF4B-H40G

SF4B-A18G

SF4B-F63G

SF4B-H48G

SF4B-A20G

SF4B-F71G

SF4B-H56G

SF4B-A24G

SF4B-F79G

SF4B-H64G

SF4B-A28G

SF4B-F95G

SF4B-H72G

SF4B-A32G

SF4B-F111G

SF4B-H80G

SF4B-A36G

SF4B-F127G

SF4B-H88G

SF4B-A40G

SF4B-H12G

SF4B-H96G

SF4B-A44G

SF4B-H16G

SF4B-A6G

SF4B-A48G

SF4B-H20G

SF4B-A8G

 

 

 

Cảm biến màn chắn Panasonic – Cable

---------------------------------------------

MÃ HÀNG :

SF4A-CC10

SF4-AH28-N

SF4-AH8

SF4A-CC3

SF4-AH32

SF4-AH80

SF4A-CC7

SF4-AH32-H

SF4-AH80-H

SF4A-CCJ10

SF4-AH32-N

SF4-AH80-N

SF4A-CSL02

SF4-AH36

SF4-AH88

SF4A-CSL05

SF4-AH36-H

SF4-AH88-H

SF4A-CSL10

SF4-AH36-N

SF4-AH88-N

SF4A-CSL30

SF4-AH40

SF4-AH8-H

SF4-AH12

SF4-AH40-H

SF4-AH8-N

SF4-AH12-H

SF4-AH40-N

SF4-AH96

SF4-AH12-N

SF4-AH48

SF4-AH96-H

SF4-AH16

SF4-AH48-H

SF4-AH96-N

SF4-AH16-H

SF4-AH48-N

SF-AC

SF4-AH16-N

SF4-AH56

SF-HC

SF4-AH20

SF4-AH56-H

SF-IND

SF4-AH20-H

SF4-AH56-N

SF-LAT-2E

SF4-AH20-N

SF4-AH64

SF-LAT-2N

SF4-AH24

SF4-AH64-H

SF4A-B-CAP-D

SF4-AH24-H

SF4-AH64-N

SF4A-B-CAP-P

SF4-AH24-N

SF4-AH72

SF4-AH16-T 

SF4-AH28

SF4-AH72-H

SF4-AH24-T 

SF4-AH28-H

SF4-AH72-N

SF4-AH48-T

SF4-AH64-T

SF4-AH80-T

 

 

 

 CÁC SẢN PHẨM KHÁC CÙNG LOẠI
SF-C10 Series
Thiết bị điều khiển dành riêng cho cảm biến màn chắn
SF4B Series
Cảm biến màn chắn Panasonic SF4B Series
NA2-N Series
Cảm biến vùng NA2-N Series
NA1-PK3 Series
Cảm biến vùng Panasonic NA1-PK3 Series
SF2B Series
Cảm biến màn chắn Panasonic
NA40 Series
Cảm biến vùng NA40 Series
NA1-PK5 Series
Cảm biến vùng Panasonic NA1-PK5 Series
SF2 / SF4B-G/ BSF4-AH80/ SF4 Series
Cảm biến bảo vệ SunX-Panasonic( Safety Light curtains )
SF4C Series
Cảm biến màn chắn SF4C Series
Tổng số sản phẩm:9 - Đang xem trang : 1 / 1 Tất cả << < > >>
Trang Chủ
Home
Giới Thiệu
About Us
Sản Phẩm
Products
Dịch Vụ
Services
Tin Tức
News
Tài Liệu
Document
Liên Hệ
Contact Us

    245 Tạ Uyên, Phường 6, Quận 11, TPHCM           
   ĐKKD : 0302007347  Cấp ngày : 16/05/2000
   ĐT : 08.39 554457  Email : info@sieuthitudong.com

 Chính sách và Quy định