PAVINA, BẾN THÀNH

Trang Chủ
Home
Giới Thiệu
About Us
Sản Phẩm
Products
Dịch Vụ
Services
Tin Tức
News
Tài Liệu
Document
Liên Hệ
Contact Us
  THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP
 
 
  DANH MỤC SẢN PHẨM
  KHUYẾN MÃI
Trọn bộ PLC/HMI Panasonic
Trọn bộ PLC/Servo Panasonic
  HỖ TRỢ ONLINE
Kỹ thuật
Skype Me™!
Kinh doanh
Kinh doanh
Chế tạo máy
  HỘI THẢO TỰ ĐÔNG HÓABộ lập trình (PLC) >Other Products
   Other Products

PLC OMRON – OTHER PRODUCTS

------------------------------------

MÃ HÀNG:

CPM1A-10CDR-A-V1

CQM1-AD041

C200H-AD001

CPM1A-10CDR-D-V1

CQM1-AD042

C200H-AD002

CPM1A-10CDT1-A-V1

CQM1-ARM21

C200H-AD003

CPM1A-10CDT1-D-V1

CQM1-B7A02

C200H-APS03

CPM1A-10CDT-A-V1

CQM1-B7A03

C200H-ASC02

CPM1A-10CDT-D-V1

CQM1-B7A12

C200H-ASC11

CPM1A-20CDR-A-V1

CQM1-B7A13

C200H-ASC21

CPM1A-20CDR-D-V1

CQM1-B7A21

C200H-ASC31

CPM1A-20CDT1-A-V1

CQM1-CIF01

C200H-ATT01

CPM1A-20CDT1-D-V1

CQM1-CIF02

C200H-ATT02

CPM1A-20CDT-A-V1

CQM1-CIF11

C200H-ATT03

CPM1A-20CDT-D-V1

CQM1-DA021

C200H-ATT31

CPM1A-20EDR1

CQM1-DA022

C200H-ATT33

CPM1A-20EDT

CQM1-DRT21

C200H-ATT51

CPM1A-20EDT1

CQM1-G7M21

C200H-ATT53

CPM1A-30CDR-A-V1

CQM1-G7N01

C200H-ATT81

CPM1A-30CDR-D-V1

CQM1-G7N11

C200H-ATT83

CPM1A-30CDT1-A-V1

CQM1H-ABB21

C200H-ATTA1

CPM1A-30CDT1-D-V1

CQM1H-AVB41

C200H-ATTA3

CPM1A-30CDT-A-V1

CQM1H-CIF12

C200H-BAT09

CPM1A-30CDT-D-V1

CQM1H-CLK21

C200H-BC031-V2

CPM1A-40CDR-A-V1

CQM1H-CPU11

C200H-BC051-V2

CPM1A-40CDR-D-V1

CQM1H-CPU11-NL

C200H-BC081-V2

CPM1A-40CDT1-A-V1

CQM1H-CPU21

C200H-BC101-V2

CPM1A-40CDT1-D-V1

CQM1H-CPU21-NL

C200H-CE001

CPM1A-40CDT-A-V1

CQM1H-CPU51

C200H-CE002

CPM1A-40CDT-D-V1

CQM1H-CPU51   -NL-

C200H-CN111

CPM1A-40EDR

CQM1H-CPU61

C200H-CN131

CPM1A-40EDT

CQM1H-CTB41

C200H-CN211

CPM1A-40EDT1

CQM1H-CTB41    -NL-

C200H-CN221

CPM1A-8ED

CQM1H-IC101

C200H-CN222

CPM1A-8ER

CQM1H-II101

C200H-CN225

CPM1A-8ET

CQM1H-MAB42

C200H-CN311

CPM1A-8ET1

CQM1H-ME16K

C200H-CN422

CPM1A-AD041

CQM1H-ME16R

C200H-CN425

CPM1A-DA041

CQM1H-PLB21

C200H-CN521

CPM1A-DRT21

CQM1H-PRO01-E

C200H-CN711

CPM1A-MAD01 -NL

CQM1H-SCB41

C200H-COV02

CPM1A-MAD11

CQM1H-TER01

C200H-COV03

CPM1A-PRT21

CQM1-IA121

C200H-COV11

CPM1A-SRT21

CQM1-IA221

C200H-DA001

CPM1A-TS001

CQM1-ID111

C200H-DA002

CPM1A-TS002

CQM1-ID112

C200H-DA002

CPM1A-TS101

CQM1-ID112(Q)

C200H-DA003

CPM1A-TS101-DA

CQM1-ID211

C200H-DA004

CPM1A-TS102

CQM1-ID212

C200H-DAC01

CPM1-CIF01

CQM1-ID213

C200H-DIN01

CPM1-CIF11

CQM1-ID214

C200H-DSC01

CPM1-EMU01-V1 -NL

CQM1-ID214(Q)

C200HE-CPU11-E

CPM2A-20CDR-A

CQM1-IPS01

C200HE-CPU11-ZE

CPM2A-20CDR-D

CQM1-IPS02

C200HE-CPU32-E

CPM2A-20CDT1-D

CQM1-LK501

C200HE-CPU32-ZE

CPM2A-20CDT-D

CQM1-ME04K

C200HE-CPU42-E

CPM2A-30CDR-A

CQM1-ME04R

C200HE-CPU42-ZE

CPM2A-30CDR-D

CQM1-ME08K

C200HG-CPU33-E

CPM2A-30CDT1-D

CQM1-ME08R

C200HG-CPU33-ZE

CPM2A-30CDT-D

CQM1-MP08K

C200HG-CPU43-E

CPM2A-40CDR-A

CQM1-MP08R

C200HG-CPU43-ZE

CPM2A-40CDR-D

CQM1-OA221

C200HG-CPU53-E

CPM2A-40CDT1-D

CQM1-OA222

C200HG-CPU53-ZE

CPM2A-40CDT-D

CQM1-OC221

C200HG-CPU63-E

CPM2A-60CDR-A

CQM1-OC222

C200HG-CPU63-ZE

CPM2A-60CDR-D

CQM1-OC224  -NL

C200H-IA121

CPM2A-60CDT1-D

CQM1-OD211

C200H-IA122

CPM2A-60CDT-D

CQM1-OD212

C200H-IA122V

CPM2A-BAT01

CQM1-OD213

C200H-IA221

CPM2AH-60CDR-A

CQM1-OD214

C200H-IA222

CPM2B-32C1D1T-D12

CQM1-OD215

C200H-IA222V

CPM2B-32C1DR-D

CQM1-OD216 -NL

C200H-ID001

CPM2B-32C1DT-D

CQM1-PA203

 

C200H-ID002

CPM2B-32C2D1T-D12

CQM1-PA206

C200H-ID111

CPM2B-32C2DR-D

CQM1-PA216

C200H-ID211

CPM2B-32C2DT-D

CQM1-PD026

C200H-ID212

CPM2B-32ED1T

CQM1-PRO01-E

C200H-ID215

CPM2B-32EDR

CQM1-PRT21

C200H-ID216

CPM2B-32EDT

CQM1-SF200

C200H-ID217

CPM2B-40C2DR-D

CQM1-SRM21-V1

C200H-ID218

CPM2B-40EDR

CQM1-TC001

C200H-ID219

CPM2B-64EDT

CQM1-TC002

C200H-ID501

CPM2B-ATT01

CQM1-TC101

C200H-IDS01-V1

CPM2B-CN601

CQM1-TC102

C200H-IM211

CPM2B-MAD21

CQM1-TC201

C200H-IM212

CPM2B-MAD42

CQM1-TC202

C200H-IP006

CPM2B-MAD63

CQM1-TC203

C200H-IP007

CPM2B-S001M-DRT-V1

CQM1-TC204

C200H-LK101-PV1

CPM2C-10C1DR-D

CQM1-TC301

C200H-LK201-V1

CPM2C-10C1DR-D(Q)

CQM1-TC302

C200H-LK202-V1

CPM2C-10C1DT1C-D

CQM1-TC303

C200H-LK401

CPM2C-10C1DT1C-D(Q)

CQM1-TC304

C200H-MAD01

CPM2C-10C1DT1M-D

 

C200H-MD115

CPM2C-10C1DT1M-D(Q)

C1000H-APS01

C200H-MD215

CPM2C-10C1DTC-D

C1000H-CE001

C200H-MD501

CPM2C-10C1DTC-D(Q)

C1000H-CN111

C200H-OA122-E

CPM2C-10C1DTM-D

C1000H-COV01

C200H-OA223

CPM2C-10C1DTM-D(Q)

C1000H-TER01

C200H-OA224

CPM2C-10CDR-D

 

C200H-OC221

CPM2C-10CDR-D(Q)

C500-AD001

C200H-OC222

CPM2C-10CDT1C-D

C500-AD002

C200H-OC223

CPM2C-10CDT1C-D(Q)

C500-AD003

C200H-OC224

CPM2C-10CDT1M-D

C500-AD004

C200H-OC224-N -NL

CPM2C-10CDT1M-D(Q)

C500-AD005

C200H-OC225

CPM2C-10CDTC-D

C500-AD006

C200H-OC226-N -NL

CPM2C-10CDTC-D(Q)

C500-AD007

C200H-OD211

CPM2C-10CDTM-D

C500-AD101

C200H-OD212

CPM2C-10CDTM-D(Q)

C500-AD501

C200H-OD213

CPM2C-10EDR

C500-AD501(Q)

C200H-OD215

CPM2C-10EDR(Q)

C500-AP003

C200H-OD216

CPM2C-16EDC

C500-ASC04

C200H-OD217

CPM2C-16EDC(Q)

C500-ATT01

C200H-OD218

CPM2C-16EDM

C500-ATT05

C200H-OD219

CPM2C-16EDM(Q)

C500-BAT08

C200H-OD21A

CPM2C-16ET1C

C500-BI051

C200H-OD411

CPM2C-16ET1C(Q)

C500-BI081

C200H-OD501

CPM2C-16ET1M

C500-BP001

C200H-PAR-EPTC210B

CPM2C-16ET1M(Q)

C500-CCG01

C200H-PAR-MRK1031G

CPM2C-16ETC

C500-CE241

C200H-PAR-PTC219

CPM2C-16ETC(Q)

C500-CE242

C200H-PID01

CPM2C-16ETM

C500-CE243

C200H-PID02

CPM2C-16ETM(Q)

C500-CE401

C200H-PID03

CPM2C-20C1DR-D

C500-CE402

C200H-PRO27

CPM2C-20C1DR-D(Q)

C500-CE403

C200H-PRO27-E

CPM2C-20C1DT1C-D

C500-CE404

C200H-PS211

CPM2C-20C1DT1C-D(Q)

C500-CE405

C200H-PS221

CPM2C-20C1DT1M-D

C500-CN122N

C200HS-CN222

CPM2C-20C1DT1M-D(Q)

C500-CN124

C200HS-CN422

CPM2C-20C1DTC-D

C500-CN221

C200HS-INT01

CPM2C-20C1DTC-D(Q)

C500-CN222N

C200HS-ME16K

CPM2C-20C1DTM-D

C500-CN312N

C200HS-MP16K

CPM2C-20C1DTM-D(Q)

C500-CN422

C200H-SP001

CPM2C-20CDR-D

C500-CN512N

C200H-TC001

CPM2C-20CDR-D(Q)

C500-CN523

C200H-TC002

CPM2C-20CDT1C-D

C500-CN812N

C200H-TC003

CPM2C-20CDT1C-D(Q)

C500-COV01

C200H-TC101

CPM2C-20CDT1M-D

C500-COV02

C200H-TC102

CPM2C-20CDT1M-D(Q)

C500-COV03

C200H-TC103

CPM2C-20CDTC-D

C500-COV11

C200H-TL001

CPM2C-20CDTC-D(Q)

C500-COV12

C200H-TM001

CPM2C-20CDTM-D

C500-COV13

C200H-TS001

CPM2C-20CDTM-D(Q)

C500-DA001

C200H-TS002

CPM2C-20EDR

C500-DA002

C200H-TS101

CPM2C-20EDR(Q)

C500-DA003

C200H-TS102

CPM2C-24EDT1C

C500-DA004

C200H-TV001

CPM2C-24EDT1C(Q)

C500-DA005

C200H-TV002

CPM2C-24EDT1M