PAVINA, BẾN THÀNH

Trang Chủ
Home
Giới Thiệu
About Us
Sản Phẩm
Products
Dịch Vụ
Services
Tin Tức
News
Tài Liệu
Document
Liên Hệ
Contact Us
  THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP
 
 
  DANH MỤC SẢN PHẨM
  KHUYẾN MÃI
Trọn bộ PLC/HMI Panasonic
Trọn bộ PLC/Servo Panasonic
  HỖ TRỢ ONLINE
Kỹ thuật
Skype Me™!
Kinh doanh
Kinh doanh
Chế tạo máy
  HỘI THẢO TỰ ĐÔNG HÓAEncoder - Absolute >Other Products
   Other Products

ENCODER-ABSOLUTE – E6C3 Series

------------------------------------

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

 • Điện áp nguồn : 12 VDC −10% to 24 VDC +15% / 5 VDC −5% to 12 VDC +10%
 • Dòng tiêu thụ :  tối đa 100 mA
 • Độ phân giải : 100, 200, 300, 360, 500, 600, 720, 800, 1,000, 1,024, 1,200, 1,500, 1,800, 2,000, 2,048, 2,500, 3,600
 • Các pha đầu ra : A, B và Z
 • Cấu hình đầu ra : bổ sung, điện áp, điều khiển kích dòng
 • Tần số đáp ứng tối đa : 125 kHz

------------------------------------

MÃ HÀNG 

E6C3-AB5B 12P/R 1M

E6C3-CWZ3EH 500P/R 1M

E6C3-AB5B 12P/R 2M

E6C3-CWZ3EH 500P/R 2M

E6C3-AB5B 6P/R 1M

E6C3-CWZ3EH 600P/R 1M

E6C3-AB5B 6P/R 2M

E6C3-CWZ3EH 600P/R 2M

E6C3-AB5B 8P/R 1M

E6C3-CWZ3EH 720P/R 1M

E6C3-AB5B 8P/R 2M

E6C3-CWZ3EH 720P/R 2M

E6C3-AB5C 12P/R 1M

E6C3-CWZ3EH 800P/R 1M

E6C3-AB5C 12P/R 2M

E6C3-CWZ3EH 800P/R 2M

E6C3-AB5C 6P/R 1M

E6C3-CWZ3XH 1000P/R 1M

E6C3-AB5C 6P/R 2M

E6C3-CWZ3XH 1000P/R 2M

E6C3-AB5C 8P/R 1M

E6C3-CWZ3XH 100P/R 1M

E6C3-AB5C 8P/R 2M

E6C3-CWZ3XH 100P/R 2M

E6C3-AG5B 1024P/R 1M

E6C3-CWZ3XH 1024P/R 1M

E6C3-AG5B 1024P/R 2M

E6C3-CWZ3XH 1024P/R 2M

E6C3-AG5B 256P/R 1M

E6C3-CWZ3XH 1200P/R 1M

E6C3-AG5B 256P/R 2M

E6C3-CWZ3XH 1200P/R 2M

E6C3-AG5B 360P/R 1M

E6C3-CWZ3XH 1500P/R 1M

E6C3-AG5B 360P/R 2M

E6C3-CWZ3XH 1500P/R 2M

E6C3-AG5B 720P/R 1M

E6C3-CWZ3XH 1800P/R 1M

E6C3-AG5B 720P/R 2M

E6C3-CWZ3XH 1800P/R 2M

E6C3-AG5C 1024P/R 10M

E6C3-CWZ3XH 2000P/R 1M

E6C3-AG5C 1024P/R 1M

E6C3-CWZ3XH 2000P/R 2M

E6C3-AG5C 1024P/R 2M

E6C3-CWZ3XH 200P/R 1M

E6C3-AG5C 256P/R 10M

E6C3-CWZ3XH 200P/R 2M

E6C3-AG5C 256P/R 1M

E6C3-CWZ3XH 2048P/R 1M

E6C3-AG5C 256P/R 2M

E6C3-CWZ3XH 2048P/R 2M

E6C3-AG5C 360P/R 10M

E6C3-CWZ3XH 2500P/R 1M

E6C3-AG5C 360P/R 1M

E6C3-CWZ3XH 2500P/R 2M

E6C3-AG5C 360P/R 2M

E6C3-CWZ3XH 300P/R 1M

E6C3-AG5C 360P/R 5M

E6C3-CWZ3XH 300P/R 2M

E6C3-AG5C 720P/R 10M

E6C3-CWZ3XH 3600P/R 1M

E6C3-AG5C 720P/R 1M

E6C3-CWZ3XH 3600P/R 2M

E6C3-AG5C 720P/R 2M

E6C3-CWZ3XH 360P/R 1M

E6C3-AG5C-C 256P/R 1M

E6C3-CWZ3XH 360P/R 2M

E6C3-AG5C-C 256P/R 2M

E6C3-CWZ3XH 500P/R 1M

E6C3-AG5C-C 360P/R 1M

E6C3-CWZ3XH 500P/R 2M

E6C3-AG5C-C 360P/R 2M

E6C3-CWZ3XH 600P/R 1M

E6C3-AG5C-C 720P/R 2M

E6C3-CWZ3XH 600P/R 2M

E6C3-AN1E 256P/R 1M

E6C3-CWZ3XH 720P/R 1M

E6C3-AN1E 256P/R 2M

E6C3-CWZ3XH 720P/R 2M

E6C3-AN2E 256P/R 1M

E6C3-CWZ3XH 800P/R 1M

E6C3-AN2E 256P/R 2M

E6C3-CWZ3XH 800P/R 2M

E6C3-AN5B 32P/R 1M

E6C3-CWZ5GH 1000P/R 1M

E6C3-AN5B 32P/R 2M

E6C3-CWZ5GH 1000P/R 2M

E6C3-AN5B 40P/R 1M

E6C3-CWZ5GH 100P/R 1M

E6C3-AN5B 40P/R 2M

E6C3-CWZ5GH 100P/R 2M

E6C3-AN5C 32P/R 1M

E6C3-CWZ5GH 1024P/R 1M

E6C3-AN5C 32P/R 2M

E6C3-CWZ5GH 1024P/R 2M

E6C3-AN5C 40P/R 1M

E6C3-CWZ5GH 1200P/R 1M

E6C3-AN5C 40P/R 2M

E6C3-CWZ5GH 1200P/R 2M

E6C3-CWZ3EH 1000P/R 1M

E6C3-CWZ5GH 1500P/R 1M

E6C3-CWZ3EH 1000P/R 2M

E6C3-CWZ5GH 1500P/R 2M

E6C3-CWZ3EH 100P/R 1M

E6C3-CWZ5GH 1800P/R 1M

E6C3-CWZ3EH 100P/R 2M

E6C3-CWZ5GH 1800P/R 2M

E6C3-CWZ3EH 1024P/R 1M

E6C3-CWZ5GH 2000P/R 1M

E6C3-CWZ3EH 1024P/R 2M

E6C3-CWZ5GH 2000P/R 2M

E6C3-CWZ3EH 1200P/R 1M

E6C3-CWZ5GH 200P/R 1M

E6C3-CWZ3EH 1200P/R 2M

E6C3-CWZ5GH 200P/R 2M

E6C3-CWZ3EH 1500P/R 1M

E6C3-CWZ5GH 2048P/R 1M

E6C3-CWZ3EH 1500P/R 2M

E6C3-CWZ5GH 2048P/R 2M

E6C3-CWZ3EH 1800P/R 1M

E6C3-CWZ5GH 2500P/R 1M

E6C3-CWZ3EH 1800P/R 2M

E6C3-CWZ5GH 2500P/R 2M

E6C3-CWZ3EH 2000P/R 1M

E6C3-CWZ5GH 300P/R 1M

E6C3-CWZ3EH 2000P/R 2M

E6C3-CWZ5GH 300P/R 2M

E6C3-CWZ3EH 200P/R 1M

E6C3-CWZ5GH 3600P/R 1M

E6C3-CWZ3EH 200P/R 2M

E6C3-CWZ5GH 3600P/R 2M

E6C3-CWZ3EH 2048P/R 1M

E6C3-CWZ5GH 360P/R 1M

E6C3-CWZ3EH 2048P/R 2M

E6C3-CWZ5GH 360P/R 2M

E6C3-CWZ3EH 2500P/R 1M

E6C3-CWZ5GH 500P/R 1M

E6C3-CWZ3EH 2500P/R 2M

E6C3-CWZ5GH 500P/R 2M

E6C3-CWZ3EH 300P/R 1M

E6C3-CWZ5GH 600P/R 1M

E6C3-CWZ3EH 300P/R 2M

E6C3-CWZ5GH 600P/R 2M

E6C3-CWZ3EH 3600P/R 1M

E6C3-CWZ5GH 720P/R 1M

E6C3-CWZ3EH 3600P/R 2M

E6C3-CWZ5GH 720P/R 2M

E6C3-CWZ3EH 360P/R 1M

E6C3-CWZ5GH 800P/R 1M

E6C3-CWZ3EH 360P/R 2M

E6C3-CWZ5GH 800P/R 2M

 

 

ENCODER-ABSOLUTE – E6CP Series

------------------------------------

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

 • Điện áp nguồn : 12 VDC −10% to 24 VDC +15% / 5 VDC −5% to 12 VDC +10%
 • Dòng tiêu thụ :  tối đa 90 mA
 • Độ phân giải : 8 bit
 • Dạng đầu ra : collector hở
 • Tần số đáp ứng tối đa : 5 kHz

------------------------------------

MÃ HÀNG 

E6C-NN5C 2M

E6CP-AG5C 256 2M OMS

E6C-NN5CA 2M

E6CP-AG5C 256 5M OMS

E6C-NN5CA-C 2M

E6CP-AG5C-8 256 2M OMS

E6C-NN5C-C 2M

E6CP-AG5C-C 256 2M OMS

E6CP-AG3C 256 2M OMS

E6CP-AG5C-C 256 5M OMS

 

 

ENCODER-ABSOLUTE – E6D Series

------------------------------------

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

 • Điện áp nguồn : 5 VDC ±5%; max. 5% ripple peak-to-peak / 12 VDC ±10%; max. 5% ripple
 • Dòng tiêu thụ :  tối đa 150 mA
 • Độ phân giải : 720, 800, 1000, 1024, 1200, 1500, 1800, 2000, 2048, 2500, 3000, 3200, 3600, 4096, 5000, 6000
 • Các pha đầu ra : A, B và Z
 • Cấu hình đầu ra : collector hở, điện áp
 • Tần số đáp ứng tối đa : 200 kHz

------------------------------------

MÃ HÀNG 

E6D-CWZ1E 1000 P/R 0.5M

E6D-CWZ2C 1000 P/R 0.5M

E6D-CWZ1E 1024 P/R 0.5M

E6D-CWZ2C 1024 P/R 0.5M

E6D-CWZ1E 1200 P/R 0.5M

E6D-CWZ2C 1200 P/R 0.5M

E6D-CWZ1E 1500 P/R 0.5M

E6D-CWZ2C 1500 P/R 0.5M

E6D-CWZ1E 1800 P/R 0.5M

E6D-CWZ2C 1800 P/R 0.5M

E6D-CWZ1E 2000 P/R 0.5M

E6D-CWZ2C 2000 P/R 0.5M

E6D-CWZ1E 2048 P/R 0.5M

E6D-CWZ2C 2048 P/R 0.5M

E6D-CWZ1E 2500 P/R 0.5M

E6D-CWZ2C 2500 P/R 0.5M

E6D-CWZ1E 3000 P/R 0.5M

E6D-CWZ2C 2539 P/R 3M

E6D-CWZ1E 3200 P/R 0.5M

E6D-CWZ2C 3000 P/R 0.5M

E6D-CWZ1E 3600 P/R 0.5M

E6D-CWZ2C 3200 P/R 0.5M

E6D-CWZ1E 4096 P/R 0.5M

E6D-CWZ2C 3600 P/R 0.5M

E6D-CWZ1E 4096 P/R 2M

E6D-CWZ2C 3600 P/R 5M

E6D-CWZ1E 5000 P/R 0.5M

E6D-CWZ2C 4096 P/R 0.5M

E6D-CWZ1E 6000 P/R 0.5M

E6D-CWZ2C 5000 P/R 0.5M

E6D-CWZ1E 720 P/R 0.5M

E6D-CWZ2C 6000 P/R 0.5M

E6D-CWZ1E 800 P/R 0.5M

E6D-CWZ2C 720 P/R 0.5M

 

E6D-CWZ2C 800 P/R 0.5M

 

 

ENCODER-ABSOLUTE – E6F Series

------------------------------------

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

 • Điện áp nguồn : 5 VDC -5% to 12 VDC +10%; max. 5% ripple peak-to-peak / 12 VDC -10% to 24 VDC +15%; max. 5% ripple peak-to-peak
 • Dòng tiêu thụ :  tối đa 100 mA
 • Độ phân giải : 10 bit / 8bit
 • Dạng đầu ra : collector hở
 • Tần số đáp ứng tối đa : 10 kHz

------------------------------------

MÃ HÀNG 

E6F-AB3C 360 10M

E6F-AG5C 1024 2M

E6F-AB3C 360 2M

E6F-AG5C 1024 5M

E6F-AB3C 360 5M

E6F-AG5C 256 2M

E6F-AB3C-08 360 2M

E6F-AG5C 360 2M

E6F-AB3C-C 360 10M

E6F-AG5C 720 2M

E6F-AB3C-C 360 2M

E6F-AG5C-C 256 2M

E6F-AB3C-C 360 5M

E6F-AG5C-C 256 5M

E6F-AB5B 360 2M

E6F-AG5C-C 360 2M

E6F-AB5B-01 360 0.5M

E6F-AG5C-C 720 2M

E6F-AB5C 360 2M

E6F-CWZ5C 1000P/R 2M

E6F-AB5C-C 360 2M

E6F-CWZ5G 1000P/R 2M

E6F-AG5B 1024 2M

E6F-CWZ5G 100P/R 2M

E6F-AG5B 256 2M

E6F-CWZ5G 200P/R 2M

E6F-AG5B 360 2M

E6F-CWZ5G 360P/R 2M

E6F-AG5B 720 2M

E6F-CWZ5G 500P/R 2M

 

E6F-CWZ5G 600P/R 2M

 

 

ENCODER-ABSOLUTE – E6H, E6L Series

------------------------------------

MÃ HÀNG 

E6H-CWZ3E 1000P/R 0.5M

E6H-CWZ3X 720P/R 0.5M

E6H-CWZ3E 1024P/R 0.5M

E6H-CWZ3X 800P/R 0.5M

E6H-CWZ3E 2000P/R 0.5M

E6H-CWZ6C 1000P/R 0.5M

E6H-CWZ3E 2048P/R 0.5M

E6H-CWZ6C 1024P/R 0.5M

E6H-CWZ3E 2500P/R 0.5M

E6H-CWZ6C 1200P/R 0.5M

E6H-CWZ3E 300P/R 0.5M

E6H-CWZ6C 1500P/R 0.5M

E6H-CWZ3E 3600P/R 0.5M

E6H-CWZ6C 1800P/R 0.5M

E6H-CWZ3E 360P/R 0.5M

E6H-CWZ6C 2000P/R 0.5M

E6H-CWZ3E 600P/R 0.5M

E6H-CWZ6C 2048P/R 0.5M

E6H-CWZ3E 720P/R 0.5M

E6H-CWZ6C 2500P/R 0.5M

E6H-CWZ3X 1000P/R 0.5M

E6H-CWZ6C 300P/R 0.5M

E6H-CWZ3X 1024P/R 0.5M

E6H-CWZ6C 3600P/R 0.5M

E6H-CWZ3X 1200P/R 0.5M

E6H-CWZ6C 360P/R 0.5M

E6H-CWZ3X 1500P/R 0.5M

E6H-CWZ6C 500P/R 0.5M

E6H-CWZ3X 1800P/R 0.5M

E6H-CWZ6C 600P/R 0.5M

E6H-CWZ3X 2000P/R 0.5M

E6H-CWZ6C 720P/R 0.5M

E6H-CWZ3X 2048P/R 0.5M

E6J-AG1C 256 1M

E6H-CWZ3X 2500P/R 0.5M

E6L-HW4C 1M

E6H-CWZ3X 300P/R 0.5M

E6L-S1M-1 280

E6H-CWZ3X 3600P/R 0.5M

E6L-S1M-1 475

E6H-CWZ3X 360P/R 0.5M

E6L-S1M-10 280

E6H-CWZ3X 500P/R 0.5M

E6L-S1M-10 475

 

 

ENCODER-ABSOLUTE – ACCESSORY Series

------------------------------------

MÃ HÀNG 

E63-WF5C

E69-C610B

E69-DF5

E69-1

E69-C68B

E69-DF98

E69-2

E69-DC5 5M

E69-FBA

E69-C04B

E69-DF10

E69-FBA02

E69-C06B

E69-DF15

E69-FCA

E69-C06M

E69-DF2

E69-FCA02

E69-C08B

E69-DF20

E69-FCA03

E69-C10B

E69-DF25

E69-FCA04

E69-C10M

E69-DF30

 

 

 

 

 CÁC SẢN PHẨM KHÁC CÙNG LOẠI
E6B2 Series
Encoder Omron
E6C2 Series
Encoder Omron
E6A2 Series
Encoder Omron
Other Products
Encoder - Absolute Omron
Tổng số sản phẩm:4 - Đang xem trang : 1 / 1 Tất cả << < > >>
Trang Chủ
Home
Giới Thiệu
About Us
Sản Phẩm
Products
Dịch Vụ
Services
Tin Tức
News
Tài Liệu
Document
Liên Hệ
Contact Us

    245 Tạ Uyên, Phường 6, Quận 11, TPHCM           
   ĐKKD : 0302007347  Cấp ngày : 16/05/2000
   ĐT : 08.39 554457  Email : info@sieuthitudong.com

 Chính sách và Quy định