PAVINA, BẾN THÀNH

Trang Chủ
Home
Giới Thiệu
About Us
Sản Phẩm
Products
Dịch Vụ
Services
Tin Tức
News
Tài Liệu
Document
Liên Hệ
Contact Us
  THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP
 
 
  DANH MỤC SẢN PHẨM
  KHUYẾN MÃI
Trọn bộ PLC/HMI Panasonic
Trọn bộ PLC/Servo Panasonic
  HỖ TRỢ ONLINE
Kỹ thuật
Skype Me™!
Kinh doanh
Kinh doanh
Chế tạo máy
  HỘI THẢO TỰ ĐÔNG HÓABộ định thời/ Bộ đếm/ Bộ đếm giờ >Bộ định thời Panasonic (Timer)
   Bộ định thời Panasonic (Timer)

Cài đặt thời gian cho hệ thống tự động. Hàng chính hãng Panasonic có pin sạc 48h giúp máy móc, trang thiết bị vận hành đều đặn, ổn định không tốn công quản lý. Độ bền cao.

Timer Panasonic có các dòng LT4H, LT4HL, LT4HW, PM4H, PM4HW, PM4HS, QM4H, PMH, PM5S….

TIMER -  LT4H/ LT4H-L/ LT4H-W SERIES

Đồng hồ hẹn giờ kỹ thuật số

·         Phạm vi thời gian của LT4H từ 0.001 giây đến 999.9 giờ, phạm vi thời gian của LT4H-W từ 0.01 giây đến 9999 giờ.

·         100-240 V AC, 24 V AC và 12-24 V DC.

·         Đồng hồ hẹn giờ kép và chế độ nhiều thao tác (LT4H-W).

·         Màn hình LCD đèn nền 2 màu, kích thước DIN 48.

·         Tuân thủ các tiêu chuẩn CE, UL và C-UL.

·         Mức độ bảo vệ IP66.

------------------------------------

MÃ HÀNG:

LT4HT-AC24V       

LT4HT-DC24VS       

LT4HW-DC24V       

LT4HT-DC24V       

LT4HT-AC240VS       

LT4HW-AC240V       

LT4HT-AC240V       

LT4H-AC24VS       

LT4HWT8-AC24V       

LT4H-AC24V       

LT4H-DC24VS       

LT4HWT8-DC24V       

LT4H-DC24V       

LT4H-AC240VS       

LT4HWT8-AC240V       

LT4H-AC240V       

LT4HLT8-AC24V    

LT4HW8-AC24V       

LT4HT8-AC24V       

LT4HLT8-DC24V

LT4HW8-DC24V       

LT4HT8-DC24V       

LT4HLT8-AC240V 

LT4HW8-AC240V       

LT4HT8-AC240V       

LT4HL8-AC24V     

LT4HWT-AC24VS       

LT4H8-AC24V       

LT4HL8-DC24V     

LT4HWT-DC24VS       

LT4H8-DC24V       

LT4HL8-AC240V       

LT4HWT-AC240VS       

LT4H8-AC240V       

LT4HWT-DC24V       

LT4HW-DC24VS       

LT4HT-AC24VS       

LT4HWT-AC240V       

LT4HW-AC240VS       

 

LT4HW-AC24V       

 

 

 

TIMER -  PM4H SERIES

Đồng hồ hẹn giờ tín hiệu tương tự nhiều phạm vi

·         Phạm vi thời gian từ 0.1 giây đến 500 giờ (tối đa).

·         100-240 V AC, 24 V AC và 48-125 V DC.

·         Đầu nối vít hoặc loại cắm đế.

·         Chế độ nhiều thao tác (PM4H-A/M).

·         Chuyển đổi môtơ AC kiểu sao-tam giác (PM4H-SD/SDM).

·         Kích thước DIN 48, cấu trúc bảo vệ IP65.

·         Tuân thủ các tiêu chuẩn CE, CSA, LLOYD và UL.

-----------------------------------

*PM4H-A/S/M Series

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT :

·         Kích thước DIN 48 x 48

·         8/11 chân tròn

·         Điện áp hoạt động : 100-240 V AC, 48-125 V DC, 24 V AC/DC, 12 V DC

·         PM4H-A : 8 modes hoạt động, PM4H-S : ON-delay, PM4H-M : 5 modes hoạt động.

·         Mức độ bảo vệ : IP65

-----------------------------------

MÃ HÀNG:

PM4HA-H-24VW       

PM4HA-H-AC240V       

PM4HS-H-AC240VS       

PM4HA-H-24VSW       

PM4HA-H-AC240VS       

PM4HM-H-24VW       

PM4HA-H-24V       

PM4HS-H-24VW       

PM4HM-H-24VSW       

PM4HA-H-24VS       

PM4HS-H-24VSW       

PM4HM-H-24V       

PM4HA-H-DC12VW       

PM4HS-H-24V       

PM4HM-H-24VS       

PM4HA-H-DC12VSW       

PM4HS-H-24VS       

PM4HM-H-DC12VW       

PM4HA-H-DC12V       

PM4HS-H-DC12VW       

PM4HM-H-DC12V       

PM4HA-H-DC12VS       

PM4HS-H-DC12V       

PM4HM-H-DC125VW       

PM4HA-H-DC125VW       

PM4HS-H-DC12VS       

PM4HM-H-DC125V       

PM4HA-H-DC125V       

PM4HS-H-DC125VW       

PM4HM-H-AC240VW       

PM4HA-H-AC240VW       

PM4HS-H-AC240VW       

PM4HM-H-AC240VSW       

PM4HA-H-AC240VSW       

PM4HS-H-AC240VSW       

PM4HM-H-AC240V       

 

PM4HS-H-AC240V       

PM4HM-H-AC240VS       

 -----------------------------------

*PM4H-A/S/M Series 

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT :

·         Kích thước DIN 48 x 48

·         8/11 chân tròn

·         Điện áp hoạt động : 100-120 V AC, 200-240 V DC, 24 V AC/DC, 12 V DC

·         Mode : OFF delay.

·         Mức độ bảo vệ : IP65

-----------------------------------

MÃ HÀNG:

PM4HF8-S-DC12VW       

PM4HF8R-M-DC12VW       

PM4HF8-S-DC12V       

PM4HF8R-M-DC12V       

PM4HF8-S-DC24VW       

PM4HF8R-M-DC24VW       

PM4HF8-S-DC24V       

PM4HF8R-M-DC24V       

PM4HF8-S-AC120VW       

PM4HF8R-M-AC120VW       

PM4HF8-S-AC120V       

PM4HF8R-M-AC120V       

PM4HF8-S-AC240VW       

PM4HF8R-M-AC240VW       

PM4HF8-S-AC240V       

PM4HF8R-M-AC240V       

PM4HF8-S-AC24VW       

PM4HF8R-M-AC24VW       

PM4HF8-S-AC24V       

PM4HF8R-M-AC24V       

PM4HF8-M-DC12VW       

PM4HF11R-S-DC12VW       

PM4HF8-M-DC12V       

PM4HF11R-S-DC12V       

PM4HF8-M-DC24VW       

PM4HF11R-S-DC24VW       

PM4HF8-M-DC24V       

PM4HF11R-S-DC24V       

PM4HF8-M-AC120VW       

PM4HF11R-S-AC120VW       

PM4HF8-M-AC120V       

PM4HF11R-S-AC120V       

PM4HF8-M-AC240VW       

PM4HF11R-S-AC240VW       

PM4HF8-M-AC240V       

PM4HF11R-S-AC240V       

PM4HF8-M-AC24VW       

PM4HF11R-S-AC24VW       

PM4HF8-M-AC24V       

PM4HF11R-S-AC24V       

PM4HF8R-S-DC12VW       

PM4HF11R-M-DC12V       

PM4HF8R-S-DC12V       

PM4HF11R-M-DC24VW       

PM4HF8R-S-DC24VW       

PM4HF11R-M-DC24V       

PM4HF8R-S-DC24V       

PM4HF11R-M-AC120VW       

PM4HF8R-S-AC120VW       

PM4HF11R-M-AC120V       

PM4HF8R-S-AC120V       

PM4HF11R-M-AC240VW       

PM4HF8R-S-AC240VW       

PM4HF11R-M-AC240V       

PM4HF8R-S-AC240V       

PM4HF11R-M-AC24VW       

PM4HF8R-S-AC24V       

PM4HF11R-M-AC24V       

 -----------------------------------

*PM4H-SD/SDM Series

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT :

·         Kích thước DIN 48 x 48

·         8/11 chân tròn

·         Điện áp hoạt động : 100-240 V AC, 24 V AC

·         Timer chuyển đổi dạng sao – tam giác.

·         Mức độ bảo vệ : IP65

-----------------------------------

MÃ HÀNG:  

PM4HSD-S-AC240VW       

PM4HSDM-S-AC240VSW       

PM4HSD-S-AC240VSW       

PM4HSDM-S-AC240V       

PM4HSD-S-AC240V       

PM4HSDM-S-AC240VS       

PM4HSD-S-AC24VW       

PM4HSDM-S-AC24VW       

PM4HSD-S-AC24VSW       

PM4HSDM-S-AC24VSW       

PM4HSD-S-AC24V       

PM4HSDM-S-AC24V       

PM4HSDM-S-AC240VW       

PM4HSDM-S-AC24VS       

 -----------------------------------

*PM4H-W Series

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT :

·         Kích thước DIN 48 x 48

·         8/11 chân tròn

·         Điện áp hoạt động : 100-240 V AC, 48-125 V DC, 24 V AC/DC, 12 V DC.

·         Mode : OFF delay – tam giác – sao.

·         Mức độ bảo vệ : IP65

-----------------------------------

MÃ HÀNG: 

PM4HW-H-24VW       

PM4HW-H-DC12V       

PM4HW-H-24VSW       

PM4HW-H-DC12VS       

PM4HW-H-24V       

PM4HW-H-AC240VW       

PM4HW-H-24VS       

PM4HW-H-AC240VSW       

PM4HW-H-DC12VW       

PM4HW-H-AC240V       

PM4HW-H-DC12VSW       

PM4HW-H-AC240VS       

 

 

TIMER -  PM4S/PM5S SERIES

Đồng hồ hẹn giờ tín hiệu tương tự nhiều phạm vi

·         Phạm vi thời gian của PM4S từ 1 giây đến 30 giờ (tối đa).

·         Phạm vi thời gian của PM5S từ 0.1 giây đến 5000 giờ (tối đa).

·         Nhiều lựa chọn điện áp vận hành .

·         Khả dụng ở loại 1 form C và 2 form C.

·         Chế độ nhiều thao tác với PM5S-A/M.

·         Tuân thủ các tiêu chuẩn CE, CSA và UL.

------------------------------------

MÃ HÀNG:

PM4S-A2C10H-DC12V      

PM4S-A2C30M-DC12V      

PM4S-A2C10H-DC24V      

PM4S-A2C30M-DC24V      

PM4S-A2C10H-AC120V      

PM4S-A2C30M-AC120V       

PM4S-A2C10H-AC240V      

PM4S-A2C30M-AC240V      

PM4S-A2C30H-DC12V      

PM4S-A2C60M-DC12V      

PM4S-A2C30H-DC24V      

PM4S-A2C60M-DC24V      

PM4S-A2C30H-AC120V      

PM4S-A2C60M-AC120V      

PM4S-A2C30H-AC240V      

PM4S-A2C60M-AC240V      

PM4S-A2C10M-DC12V      

 

PM4S-A2C10M-DC24V      

PM5S-A-24-240V     

PM4S-A2C10M-AC120V      

PM5S-S-24-240V     

PM4S-A2C10M-AC240V      

PM5S-M-24-240V    

 

 

TIMER -  QM4H SERIES

Đồng hồ hẹn giờ tín hiệu tương tự nhiều phạm vi

·         Phạm vi thời gian từ 0.01 giây đến 9990 giờ (tối đa).

·         12-48 AC/DC và 100-240 V AC/DC.

·         Khả dụng ở loại 1 form C và 2 form C.

·         Tín hiệu đặt lại và dừng để điều khiển từ bên ngoài.

·         Kích thước DIN 48

·         Tuân thủ các tiêu chuẩn CE, CSA và UL.

------------------------------------

MÃ HÀNG:

QM4HS-U2C-48V 
QM4HG-U1C-48V
QM4HS-D2C-240V 
QM4HS-U2C-240V 
QM4HS-D2C-48V  
QM4HG-U1C-240V

 

 

TIMER -  S1DX & S1DXM SERIES

Đồng hồ hẹn giờ tín hiệu tương tự nhiều phạm vi

·         Khả dụng ở loại 1 form C và 4 form C.

·         Có thể lựa chọn chế độ vận hành và phạm vi thời gian bằng công tắc Chế độ và Phạm vi thời gian ở bảng trước (chế độ vận hành cố định cho S1DXM-A).

·         Lắp ray và bảng DIN.

·         Tuân thủ các tiêu chuẩn CE, CSA và UL.

------------------------------------

MÃ HÀNG:

S1DX-A2C1S-DC12V       

S1DX-A4C3M-AC120V       

S1DX-A2C1S-DC24V       

S1DX-A4C3M-AC220V       

S1DX-A2C1S-DC48V       

S1DX-A4C30S-AC24V       

S1DX-A2C1S-DC110V       

S1DX-A4C30S-AC120V       

S1DX-A2C60S-DC12V       

S1DX-A4C30S-AC220V       

S1DX-A2C60S-DC24V       

S1DX-A4C30S-AC240V       

S1DX-A2C60S-DC48V       

S1DX-A4C60M-AC24V       

S1DX-A2C60S-DC110V       

S1DX-A4C60M-AC120V       

S1DX-A2C3S-DC12V       

S1DX-A4C60M-AC220V       

S1DX-A2C3S-DC24VP       

S1DX-A4C3H-AC120V       

S1DX-A2C3S-DC24V       

S1DX-A4C3H-AC220V       

S1DX-A2C3S-DC48V       

S1DX-A4C0.5S-AC120V       

S1DX-A2C3S-DC110V       

S1DX-A4C0.5S-AC220V       

S1DX-A2C10M-DC12V       

S1DX-A4C5S-AC120V       

S1DX-A2C10M-DC24V       

S1DX-A4C5S-AC220V       

S1DX-A2C10M-DC48V       

S1DX-F2C1S-DC12V       

S1DX-A2C10M-DC110V       

S1DX-F2C1S-DC24V       

S1DX-A2C30M-DC12V       

S1DX-F2C60S-DC12V       

S1DX-A2C30M-DC24V       

S1DX-F2C60S-DC24V       

S1DX-A2C30M-DC48V       

S1DX-F2C3S-DC12V       

S1DX-A2C30M-DC110V       

S1DX-F2C3S-DC24V       

S1DX-A2C10S-DC12V       

S1DX-F2C3S-DC48V       

S1DX-A2C10S-DC24V       

S1DX-F2C10S-DC12V       

S1DX-A2C10S-DC48V       

S1DX-F2C10S-DC24V       

S1DX-A2C10S-DC110V       

S1DX-F2C10S-DC110V       

S1DX-A2C3M-DC12V       

S1DX-F2C3M-DC12V       

S1DX-A2C3M-DC24V       

S1DX-F2C3M-DC24V       

S1DX-A2C3M-DC48V       

S1DX-F2C30S-DC12V       

S1DX-A2C3M-DC110V       

S1DX-F2C30S-DC24V       

S1DX-A2C30S-DC12V       

S1DX-F2C5S-DC12V       

S1DX-A2C30S-DC24V       

S1DX-F2C5S-DC24V       

S1DX-A2C30S-DC48V       

S1DX-F2C1S-AC120V       

S1DX-A2C30S-DC110V       

S1DX-F2C1S-AC220V       

S1DX-A2C60M-DC12V       

S1DX-F2C60S-AC120V       

S1DX-A2C60M-DC24V       

S1DX-F2C60S-AC220V       

S1DX-A2C60M-DC110V       

S1DX-F2C3S-AC120V       

S1DX-A2C3H-DC12V       

S1DX-F2C3S-AC220V       

S1DX-A2C3H-DC24V       

S1DX-F2C10S-AC120V       

S1DX-A2C3H-DC48V       

S1DX-F2C10S-AC220V       

S1DX-A2C3H-DC110V       

S1DX-F2C10S-AC240V       

S1DX-A2C0.5S-DC12V       

S1DX-F2C3M-AC120V       

S1DX-A2C0.5S-DC24V       

S1DX-F2C3M-AC220V       

S1DX-A2C5S-DC12V       

S1DX-F2C30S-AC120V       

S1DX-A2C5S-DC24V       

S1DX-F2C30S-AC220V       

S1DX-A2C5S-DC24V       

S1DX-F2C5S-AC120V       

S1DX-A2C5S-DC48V       

S1DX-F2C5S-AC220V       

S1DX-A2C5S-DC110V       

S1DX-F2C5S-AC240V       

S1DX-A2C1S-AC24V       

S1DX-F4C1S-DC12V       

S1DX-A2C1S-AC120VP       

S1DX-F4C1S-DC24V       

S1DX-A2C1S-AC120V       

S1DX-F4C1S-DC48V       

S1DX-A2C1S-AC220VP       

S1DX-F4C3S-DC12V       

S1DX-A2C1S-AC220V       

S1DX-F4C3S-DC24V       

S1DX-A2C1S-AC240V       

S1DX-F4C10S-DC24V       

S1DX-A2C60S-AC24V       

S1DX-F4C3M-DC12V       

S1DX-A2C60S-AC120V       

S1DX-F4C3M-DC24V       

S1DX-A2C60S-AC220VP       

S1DX-F4C30S-DC12V       

S1DX-A2C60S-AC220V       

S1DX-F4C30S-DC24V       

S1DX-A2C60S-AC240V       

S1DX-F4C5S-DC24V       

S1DX-A2C3S-AC24V       

S1DX-F4C5S-DC110V       

S1DX-A2C3S-AC120VP       

S1DX-F4C1S-AC120V       

S1DX-A2C3S-AC120V       

S1DX-F4C1S-AC220V       

S1DX-A2C3S-AC220V       

S1DX-F4C60S-AC120V       

S1DX-A2C3S-AC240V       

S1DX-F4C3S-AC120V       

S1DX-A2C10M-AC24V       

S1DX-F4C3S-AC220V       

S1DX-A2C10M-AC120V       

S1DX-F4C10S-AC120V       

S1DX-A2C10M-AC220VP       

S1DX-F4C10S-AC220V       

S1DX-A2C10M-AC220V       

S1DX-F4C3M-AC120V       

S1DX-A2C10M-AC240V       

S1DX-F4C30S-AC24V       

S1DX-A2C30M-AC24V       

S1DX-F4C30S-AC220V       

S1DX-A2C30M-AC120V       

S1DX-F4C5S-AC120V       

S1DX-A2C30M-AC220V       

S1DX-F4C5S-AC220V       

S1DX-A2C30M-AC240V       

S1DX-S2C1S-DC12V       

S1DX-A2C10S-AC24V       

S1DX-S2C1S-DC24V       

S1DX-A2C10S AC120VP       

S1DX-S2C60S-DC12V       

S1DX-A2C10S-AC120V       

S1DX-S2C60S-DC24V       

S1DX-A2C10S-AC220VP       

S1DX-S2C3S-DC12V       

S1DX-A2C10S-AC220V       

S1DX-S2C3S-DC24V       

S1DX-A2C10S-AC240V       

S1DX-S2C3S-DC110V       

S1DX-A2C3M-AC24V       

S1DX-S2C10M-DC12V       

S1DX-A2C3M-AC120VP       

S1DX-S2C10S-DC12V       

S1DX-A2C3M-AC120V       

S1DX-S2C10S-DC24V       

S1DX-A2C3M-AC220V       

S1DX-S2C10S-DC48V       

S1DX-A2C3M-AC240V       

S1DX-S2C3M-DC12V       

S1DX-A2C30S-AC24V       

S1DX-S2C3M-DC24V       

S1DX-A2C30S-AC120VP       

S1DX-S2C30S-DC12V       

S1DX-A2C30S-AC120V       

S1DX-S2C30S-DC24V       

S1DX-A2C30S-AC220V       

S1DX-S2C30S-DC48V       

S1DX-A2C30S-AC240V       

S1DX-S2C5S-DC12V       

S1DX-A2C60M-AC120V       

S1DX-S2C5S-DC24V       

S1DX-A2C60M-AC220V       

S1DX-S2C1S-AC120V       

S1DX-A2C60M-AC240V       

S1DX-S2C1S-AC220V       

S1DX-A2C3H-AC120V       

S1DX-S2C60S-AC120V       

S1DX-A2C3H-AC220V       

S1DX-S2C60S-AC220V       

S1DX-A2C3H-AC240V       

S1DX-S2C3S-AC120V       

S1DX-A2C0.5S-AC120V       

S1DX-S2C3S-AC220V       

S1DX-A2C0.5S-AC220V       

S1DX-S2C10M-AC220V       

S1DX-A2C5S-AC24V       

S1DX-S2C10S-AC120V       

S1DX-A2C5S-AC120VP       

S1DX-S2C10S-AC220V       

S1DX-A2C5S-AC120V       

S1DX-S2C3M-AC120V       

S1DX-A2C5S-AC220VP       

S1DX-S2C3M-AC220V       

S1DX-A2C5S-AC220V       

S1DX-S2C30S-AC120V       

S1DX-A2C5S-AC240V       

S1DX-S2C30S-AC220V       

S1DX-A2C5M-AC120V