PAVINA, BẾN THÀNH

Trang Chủ
Home
Giới Thiệu
About Us
Sản Phẩm
Products
Dịch Vụ
Services
Tin Tức
News
Tài Liệu
Document
Liên Hệ
Contact Us
  THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP
 
 
  DANH MỤC SẢN PHẨM
  KHUYẾN MÃI
Trọn bộ PLC/HMI Panasonic
Trọn bộ PLC/Servo Panasonic
  HỖ TRỢ ONLINE
Kỹ thuật
Skype Me™!
Kinh doanh
Kinh doanh
Chế tạo máy
  HỘI THẢO TỰ ĐÔNG HÓANút nhấn / Đèn báo >A16 Series
   A16 Series

Pushbutton Omron – A16 Series

------------------------------------

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

  • Kích cỡ lắp đặt đường kính 16 mm.
  • Model đa dạng, phong phú.
  • Lắp đặt nhanh, dễ dàng.

------------------------------------

MÃ HÀNG:

A16-1P

A165L-JYM-24-2

A16L-ARM-12-2

A16-2P

A165L-JYM-24D-1

A16L-ARM-12D-1

A16S-2N-1LP

A165L-JYM-24D-2

A16L-ARM-12D-2

A16S-2N-1P

A165L-JYM-5-1

A16L-ARM-24-1

A16S-2N-2LP

A165L-JYM-5-2

A16L-ARM-24-2

A16-1

A165L-JYM-5D-1

A16L-ARM-24D-1

A16-12

A165L-JYM-5D-2

A16L-ARM-24D-2

A16-12DA

A165L-TA

A16L-ARM-5-1

A16-12DG

A165L-TAA-12-1

A16L-ARM-5-2

A16-12DR

A165L-TAA-12-2

A16L-ARM-5D-1

A16-12DSG

A165L-TAA-12D-1

A16L-ARM-5D-2

A16-12DSR

A165L-TAA-12D-2

A16L-ARN

A16-12DSW

A165L-TAA-24-1

A16L-AW

A16-12DSY

A165L-TAA-24-2

A16L-AWA-12-1

A16-12DW

A165L-TAA-24D-1

A16L-AWA-12-2

A16-12DY

A165L-TAA-24D-2

A16L-AWA-12D-1

A16-1NGN

A165L-TAA-5-1

A16L-AWA-12D-2

A16-1NRN

A165L-TAA-5-2

A16L-AWA-24-1

A16-2

A165L-TAA-5D-1

A16L-AWA-24-2

A16-24

A165L-TAA-5D-2

A16L-AWA-24D-1

A16-24DA

A165L-TAM-12-1

A16L-AWA-24D-2

A16-24DG

A165L-TAM-12-2

A16L-AWA-5-1

A16-24DPW

A165L-TAM-12D-1

A16L-AWA-5-2

A16-24DR

A165L-TAM-12D-2

A16L-AWA-5D-1

A16-24DSG

A165L-TAM-24-1

A16L-AWA-5D-2

A16-24DSR

A165L-TAM-24-2

A16L-AWM-12-1

A16-24DSW

A165L-TAM-24D-1

A16L-AWM-12-2

A16-24DSY

A165L-TAM-24D-2

A16L-AWM-12D-1

A16-24DW

A165L-TAM-5-1

A16L-AWM-12D-2

A16-24DY

A165L-TAM-5-2

A16L-AWM-24-1

A16-2NGN

A165L-TAM-5D-1

A16L-AWM-24-2

A16-2NRN

A165L-TAM-5D-2

A16L-AWM-24D-1

A16-2S

A165L-TB

A16L-AWM-24D-2

A16-5

A165L-TG

A16L-AWM-5-1

A165-AAA-1

A165L-TGA-12-1

A16L-AWM-5-2

A165-AAA-2

A165L-TGA-12-2

A16L-AWM-5D-1

A165-AAM-1

A165L-TGA-12D-1

A16L-AWM-5D-2

A165-AAM-2

A165L-TGA-12D-2

A16L-AY

A165-ABA-1

A165L-TGA-24-1

A16L-AYA-12-1

A165-ABA-2

A165L-TGA-24-2

A16L-AYA-12-2

A165-ABM-1

A165L-TGA-24D-1

A16L-AYA-12D-1

A165-ABM-2

A165L-TGA-24D-2

A16L-AYA-12D-2

A165-AGA-1

A165L-TGA-5-1

A16L-AYA-24-1

A165-AGA-2

A165L-TGA-5-2

A16L-AYA-24-2

A165-AGM

A165L-TGA-5D-1

A16L-AYA-24D-1

A165-AGM-1

A165L-TGA-5D-2

A16L-AYA-24D-2

A165-AGM-2

A165L-TGM-12-1

A16L-AYA-5-1

A165-AGM-2S

A165L-TGM-12-2

A16L-AYA-5-2

A165-AGYA

A165L-TGM-12D-1

A16L-AYA-5D-1

A165-AGYM

A165L-TGM-12D-2

A16L-AYA-5D-2

A165-ARA-1

A165L-TGM-24-1

A16L-AYM-12-1

A165-ARA-2

A165L-TGM-24-2

A16L-AYM-12-2

A165-ARM

A165L-TGM-24D-1

A16L-AYM-12D-1

A165-ARM-1

A165L-TGM-24D-2

A16L-AYM-12D-2

A165-ARM-2

A165L-TGM-5-1

A16L-AYM-24-1

A165-AWA-1

A165L-TGM-5-2

A16L-AYM-24-2

A165-AWA-2

A165L-TGM-5D-1

A16L-AYM-24D-1

A165-AWM-1

A165L-TGM-5D-2

A16L-AYM-24D-2

A165-AWM-2

A165L-TGN

A16L-AYM-5-1

A165-AYA-1

A165L-TGY

A16L-AYM-5-2

A165-AYA-2

A165L-TPY

A16L-AYM-5D-1

A165-AYM-1

A165L-TR

A16L-AYM-5D-2

A165-AYM-2

A165L-TRA-12-1

A16L-G-24D-1

A165-CAA

A165L-TRA-12-2

A16L-G-T1-1

A165-CAM

A165L-TRA-12D-1

A16L-JA

A165-CJA

A165L-TRA-12D-2

A16L-JAA-12-1

A165-CJM

A165L-TRA-24-1

A16L-JAA-12-2

A165-CTA

A165L-TRA-24-2

A16L-JAA-12D-1

A165-CTM

A165L-TRA-24D-1

A16L-JAA-12D-2

A16-5DA

A165L-TRA-24D-2

A16L-JAA-24-1

A16-5DG

A165L-TRA-5-1

A16L-JAA-24-2

A16-5DR

A165L-TRA-5-2

A16L-JAA-24D-1

A16-5DSG

A165L-TRA-5D-1

A16L-JAA-24D-2

A16-5DSR

A165L-TRA-5D-2

A16L-JAA-5-1

A16-5DSW

A165L-TRM-12-1

A16L-JAA-5-2

A16-5DSY

A165L-TRM-12-2

A16L-JAA-5D-1

A16-5DW

A165L-TRM-12D-1

A16L-JAA-5D-2

A16-5DY

A165L-TRM-12D-2

A16L-JAM-12-1

A165-JAA-1

A165L-TRM-24-1

A16L-JAM-12-2

A165-JAA-2

A165L-TRM-24-2

A16L-JAM-12D-1

A165-JAM-1

A165L-TRM-24D-1

A16L-JAM-12D-2

A165-JAM-2

A165L-TRM-24D-2

A16L-JAM-24-1

A165-JBA-1

A165L-TRM-5-1

A16L-JAM-24-2

A165-JBA-2

A165L-TRM-5-2

A16L-JAM-24D-1

A165-JBM-1

A165L-TRM-5D-1

A16L-JAM-24D-2

A165-JBM-2

A165L-TRM-5D-2

A16L-JAM-5-1

A165-JGA-1

A165L-TRN

A16L-JAM-5-2

A165-JGA-2

A165L-TW

A16L-JAM-5D-1

A165-JGM-1

A165L-TWA-12-1

A16L-JAM-5D-2

A165-JGM-2

A165L-TWA-12-2

A16L-JB

A165-JGYM

A165L-TWA-12D-1

A16L-JG

A165-JRA-1

A165L-TWA-12D-2

A16L-JGA-12-1

A165-JRA-2

A165L-TWA-24-1

A16L-JGA-12-2

A165-JRM

A165L-TWA-24-2

A16L-JGA-12D-1

A165-JRM-1

A165L-TWA-24D-1

A16L-JGA-12D-2

A165-JRM-2

A165L-TWA-24D-2

A16L-JGA-24-1

A165-JWA-1

A165L-TWA-5-1

A16L-JGA-24-2

A165-JWA-2

A165L-TWA-5-2

A16L-JGA-24D-1

A165-JWM

A165L-TWA-5D-1

A16L-JGA-24D-2

A165-JWM-1

A165L-TWA-5D-2

A16L-JGA-5-1

A165-JWM-2

A165L-TWM-12-1

A16L-JGA-5-2