PAVINA, BẾN THÀNH

Trang Chủ
Home
Giới Thiệu
About Us
Sản Phẩm
Products
Dịch Vụ
Services
Tin Tức
News
Tài Liệu
Document
Liên Hệ
Contact Us
  THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP
 
 
  DANH MỤC SẢN PHẨM
  KHUYẾN MÃI
Trọn bộ PLC/HMI Panasonic
Trọn bộ PLC/Servo Panasonic
  HỖ TRỢ ONLINE
Kỹ thuật
Skype Me™!
Kinh doanh
Kinh doanh
Chế tạo máy
  HỘI THẢO TỰ ĐÔNG HÓACảm biến tiệm cận >E2A Series
   E2A Series

Proximity Sensors Omron – E2A Series

Khoảng cách phát hiện xa nhất

Cảm biến tiệm cận hình trụ giá thành thấp

Đa chức năng, khoảng cách phát hiện tới 30mm

-Tiêu chuẩn độ kín nước tới IP69k (cao nhất)

-Vỏ bọc đồng thau hoặc thép không gỉ cho độ bền cao

-Có đủ các kích cỡ tiêu chuẩn (M8, M12, M18 và M30), than dài hoặc ngắn, dây nối hoặc dây liền

-Các model DC 2 dây, 3 dây và 4 dây

------------------------------------

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

  • Điện áp nguồn :12-24 VDC
  • Tiêu thụ điện : tối đa 10 mA
  • Ngõ ra: Collector hở PNP / Collector hở NPN
  • Khoảng cách phát hiện: 2 mm ± 10% / 4mm ± 10% / 8mm ± 10%
  • Khoảng cách đặt : 0-1.6mm / 0-3.2 mm / 0-6.4 mm

------------------------------------

MÃ HÀNG:

E2A-M08KN04-M1-B1 OMC

E2A-M30KN20-WP-B1 5M OMC

E2A-M08KN04-M1-C1 OMC

E2A-M30KN20-WP-B2 2M BY OMG

E2A-M08KS02-M1-B1 OMC

E2A-M30KN20-WP-B2 2M OMC

E2A-M08KS02-M1-B2 OMC

E2A-M30KN20-WP-B3 2M BY OMG

E2A-M08KS02-M1-C1 OMC

E2A-M30KN20-WP-C1 2M OMC

E2A-M08LN04-M1-B1 OMC

E2A-M30KN20-WP-C1 5M OMC

E2A-M08LN04-M1-C1 OMC

E2A-M30KN20-WP-C2 2M OMC

E2A-M08LS02-M1-B1 OMC

E2A-M30KN20-WP-C3 2M BY OMG

E2A-M08LS02-M1-C1 BY OMG

E2A-M30KS10-WP-B3 10M BY OMG

E2A-M08LS02-M1-C1 OMC

E2A-M30KS10-WP-B3 15M BY OMG

E2A-M12KN05-M1-B1 OMS

E2A-M30KS10-WP-C3 15M BY OMG

E2A-M12KN05-M1-B2 BY OMG

E2A-M30KS10-WP-C3 20M BY OMG

E2A-M12KN05-M1-B3 BY OMG

E2A-M30KS15-M1-B1 OMC

E2A-M12KN05-WP-B1 5M OMC

E2A-M30KS15-M1-B2 OMC

E2A-M12KN08-M1-B1 OMC

E2A-M30KS15-M1-C1 OMC

E2A-M12KN08-M1-B2 OMC

E2A-M30KS15-M1-C3 BY OMG

E2A-M12KN08-M1-B3 BY OMG

E2A-M30KS15-M1G-D1 BY OMG

E2A-M12KN08-M1-C1 OMC

E2A-M30KS15-WP-B1 10M OMC

E2A-M12KN08-M1-C2 OMC

E2A-M30KS15-WP-B1 2M OMC

E2A-M12KN08-M1-C3 BY OMG

E2A-M30KS15-WP-B1 5M OMC

E2A-M12KN08-WP-B1 2M  OMC

E2A-M30KS15-WP-B2 2M OMC

E2A-M12KN08-WP-B1 5M OMC

E2A-M30KS15-WP-B3 2M BY OMG

E2A-M12KN08-WP-B1 7M OMS

E2A-M30KS15-WP-C1 10M OMC

E2A-M12KN08-WP-B2 2M OMC

E2A-M30KS15-WP-C1 2M OMC

E2A-M12KN08-WP-B3 2M BY OMG

E2A-M30KS15-WP-C1 5M OMC

E2A-M12KN08-WP-C1 2M OMC

E2A-M30KS15-WP-C2 2M OMC

E2A-M12KN08-WP-C1 5M OMC

E2A-M30KS15-WP-C3 2M BY OMG

E2A-M12KN08-WP-C2 2M OMC

E2A-M30KS15-WP-D1 2M BY OMG

E2A-M12KN08-WP-C3 2M BY OMG

E2A-M30KS15-WP-D2 2M BY OMG

E2A-M12KS02-M1-B1 OMS

E2A-M30LN30-M1-B1 OMC

E2A-M12KS02-M1-B3 BY OMG

E2A-M30LN30-M1-B2 OMC

E2A-M12KS02-WP-B1 2M OMS

E2A-M30LN30-M1-B3 BY OMG

E2A-M12KS02-WP-C1 2M OMS

E2A-M30LN30-M1-C1 BY OMG

E2A-M12KS04-M1-B1 OMC

E2A-M30LN30-M1-C1 OMC

E2A-M12KS04-M1-B2 OMC

E2A-M30LN30-M1-C2 OMC

E2A-M12KS04-M1-B3 OMS

E2A-M30LN30-M1-C3 BY OMG

E2A-M12KS04-M1-C1 OMC

E2A-M30LN30-WP-B1 10M BY OMG

E2A-M12KS04-M1-C2 OMC

E2A-M30LN30-WP-B1 2M OMC

E2A-M12KS04-M1-C3 BY OMG

E2A-M30LN30-WP-B2 2M OMC

E2A-M12KS04-WP-B1 10M OMC

E2A-M30LN30-WP-B3 2M BY OMG

E2A-M12KS04-WP-B1 12M  OMC

E2A-M30LN30-WP-C1 2M OMC

E2A-M12KS04-WP-B1 1M OMS

E2A-M30LN30-WP-C1 5M OMC

E2A-M12KS04-WP-B1 2M OMC

E2A-M30LN30-WP-C2 2M OMC

E2A-M12KS04-WP-B1 5M OMC

E2A-M30LN30-WP-C3 2M BY OMG

E2A-M12KS04-WP-B1 6M OMC

E2A-M30LS15-M1-B1 OMC

E2A-M12KS04-WP-B2 2M OMC

E2A-M30LS15-M1-B2 OMC

E2A-M12KS04-WP-B2 5M OMC

E2A-M30LS15-M1-B3 OMS

E2A-M12KS04-WP-B3 2M BY OMG

E2A-M30LS15-M1-C1 BY OMG

E2A-M12KS04-WP-B3 6M BY OMG

E2A-M30LS15-M1-C1 OMC

E2A-M12KS04-WP-B3 8M BY OMG

E2A-M30LS15-M1-C2 OMC

E2A-M12KS04-WP-C1 2M OMC

E2A-M30LS15-M1-C3 BY OMG

E2A-M12KS04-WP-C1 5M OMC

E2A-M30LS15-WP-B1 2M OMC

E2A-M12KS04-WP-C2 2M OMC

E2A-M30LS15-WP-B2 2M OMC

E2A-M12KS04-WP-C3 2M BY OMG

E2A-M30LS15-WP-B3 2M BY OMG

E2A-M12KS04-WP-D1 2M OMC

E2A-M30LS15-WP-C1 2M BY OMG

E2A-M12KS04-WP-D2 2M OMC

E2A-M30LS15-WP-C2 2M OMC

E2A-M12LN05-M1-B1 OMS

E2A-M30LS15-WP-C3 2M BY OMG

E2A-M12LN05-WP-B1 5M OMC

E2A-S08KN04-M1-B1 OMC

E2A-M12LN08-M1-B1 OMC

E2A-S08KN04-M1-B2 OMC

E2A-M12LN08-M1-B2 OMC

E2A-S08KN04-M1-C1 OMC

E2A-M12LN08-M1-B3 BY OMG

E2A-S08KN04-M1-C2 OMC

E2A-M12LN08-M1-C1 OMC

E2A-S08KN04-M5-B1 OMC

E2A-M12LN08-M1-C3 BY OMG

E2A-S08KN04-M5-B2 OMC

E2A-M12LN08-WP-B1 2M OMC

E2A-S08KN04-M5-C1 OMC

E2A-M12LN08-WP-B1 5M OMC

E2A-S08KN04-M5-C2 OMC

E2A-M12LN08-WP-B2 2M OMC

E2A-S08KN04-WP-B1 2M OMC

E2A-M12LN08-WP-B3 2M BY OMG

E2A-S08KN04-WP-B1 5M OMC

E2A-M12LN08-WP-C1 2M OMC

E2A-S08KN04-WP-B2 2M OMC

E2A-M12LN08-WP-C2 2M OMC

E2A-S08KN04-WP-B2 5M OMC

E2A-M12LN08-WP-C3 2M BY OMG

E2A-S08KN04-WP-C1 2M OMC

E2A-M12LS02-WP-B1 5M OMS

E2A-S08KN04-WP-C1 5M OMC

E2A-M12LS04-M1-B1 OMC

E2A-S08KN04-WP-C2 2M OMC

E2A-M12LS04-M1-B2 OMC

E2A-S08KN04-WP-C2 5M OMC

E2A-M12LS04-M1-B3 OMS

E2A-S08KS01-WP-B1 5M OMC

E2A-M12LS04-M1-C1 OMC

E2A-S08KS01-WP-C1 2M BY OMG

E2A-M12LS04-M1-C2 OMC

E2A-S08KS02-M1-B1 OMC

E2A-M12LS04-M1-C3 BY OMG

E2A-S08KS02-M1-B2 OMC

E2A-M12LS04-WP-B1 2M OMC

E2A-S08KS02-M1-C1 OMC

E2A-M12LS04-WP-B1 5M OMC

E2A-S08KS02-M1-C2 OMC

E2A-M12LS04-WP-B2 2M OMC

E2A-S08KS02-M3-B1 OMS

E2A-M12LS04-WP-B3 2M BY OMG

E2A-S08KS02-M3-B2 OMS

E2A-M12LS04-WP-C1 2M  OMC

E2A-S08KS02-M5-B1 OMC

E2A-M12LS04-WP-C2 2M OMC

E2A-S08KS02-M5-B2 OMC

E2A-M12LS04-WP-C3 2M BY OMG

E2A-S08KS02-M5-C1 OMC

E2A-M18KN16-M1-B1 OMC

E2A-S08KS02-M5-C2 OMC

E2A-M18KN16-M1-B2 OMC

E2A-S08KS02-WP-B1 2M OMC

E2A-M18KN16-M1-B3 OMS

E2A-S08KS02-WP-B1 5M OMC

E2A-M18KN16-M1-C1 OMC

E2A-S08KS02-WP-B2 2M OMC

E2A-M18KN16-M1-C2 OMC

E2A-S08KS02-WP-B2 5M OMC

E2A-M18KN16-M1-C3 BY OMG

E2A-S08KS02-WP-C1 2M OMC

E2A-M18KN16-WP-B1 10M OMS

E2A-S08KS02-WP-C1 3M OMC

E2A-M18KN16-WP-B1 2M OMC

E2A-S08KS02-WP-C1 5M OMC

E2A-M18KN16-WP-B1 5M OMC

E2A-S08KS02-WP-C2 2M OMC

E2A-M18KN16-WP-B2 2M OMC

E2A-S08KS02-WP-C2 5M OMC

E2A-M18KN16-WP-B3 2M BY OMG

E2A-S08KS02-WP-D1 2M BY OMG

E2A-M18KN16-WP-C1 2M OMC

E2A-S08LN04-M1-B1 OMC

E2A-M18KN16-WP-C1 5M OMC

E2A-S08LN04-M1-B2 OMC

E2A-M18KN16-WP-C2 2M OMC

E2A-S08LN04-M1-C1 OMC

E2A-M18KN16-WP-C2 5M OMC

E2A-S08LN04-M1-C2 OMC

E2A-M18KN16-WP-C3 2M BY OMG

E2A-S08LN04-M5-B1 OMC

E2A-M18KS05-M1-B1 OMS

E2A-S08LN04-M5-B2 OMC

E2A-M18KS08-M1-B1 OMC

E2A-S08LN04-M5-C1 OMC

E2A-M18KS08-M1-B2 OMC

E2A-S08LN04-M5-C2 OMC

E2A-M18KS08-M1-B3 OMS

E2A-S08LN04-WP-B1 2M OMC

E2A-M18KS08-M1-C1 OMC

E2A-S08LN04-WP-B1 5M OMC

E2A-M18KS08-M1-C2 OMC

E2A-S08LN04-WP-B2 2M OMC

E2A-M18KS08-M1-C3 BY OMG

E2A-S08LN04-WP-B2 5M OMC

E2A-M18KS08-WP-B1 10M OMC

E2A-S08LN04-WP-C1 2M OMC

E2A-M18KS08-WP-B1 2M  OMC

E2A-S08LN04-WP-C1 5M OMC

E2A-M18KS08-WP-B1 5M OMC

E2A-S08LN04-WP-C2 2M OMC

E2A-M18KS08-WP-B2 2M OMC

E2A-S08LN04-WP-C2 5M OMC

E2A-M18KS08-WP-B3 OMS

E2A-S08LS02-M1-B1 OMC

E2A-M18KS08-WP-C1 2M OMC

E2A-S08LS02-M1-B2 OMC

E2A-M18KS08-WP-C2 2M OMC

E2A-S08LS02-M1-C1 OMC

E2A-M18KS08-WP-C3 2M BY OMG

E2A-S08LS02-M1-C2 OMC

E2A-M18KS08-WP-D1 2M OMC

E2A-S08LS02-M3-B1 OMS

E2A-M18LN16-M1-B1 OMC

E2A-S08LS02-M5-B1 OMC

E2A-M18LN16-M1-B3 BY OMG

E2A-S08LS02-M5-B2 OMC

E2A-M18LN16-M1-C1 OMC

E2A-S08LS02-M5-C1 OMC

E2A-M18LN16-M1-C3 BY OMG

E2A-S08LS02-M5-C2 OMC

E2A-M18LN16-WP-B1 2M OMC

E2A-S08LS02-WP-B1 2M OMC

E2A-M18LN16-WP-B2 2M BY OMG

E2A-S08LS02-WP-B1 5M OMC

E2A-M18LN16-WP-B3 2M BY OMG

E2A-S08LS02-WP-B2 2M OMC

E2A-M18LN16-WP-C1 2M BY OMG

E2A-S08LS02-WP-B2 5M OMC

E2A-M18LN16-WP-C1 2M OMC

E2A-S08LS02-WP-C1 2M OMC

E2A-M18LN16-WP-C2 2M OMC

E2A-S08LS02-WP-C1 5M OMC

E2A-M18LN16-WP-C3 2M BY OMG

E2A-S08LS02-WP-C2 2M OMC

E2A-M18LS08-M1-B1 OMC

E2A-S08LS02-WP-C2 5M OMC

E2A-M18LS08-M1-B2 OMC

E2A-S12KN08-WP-C1 2M OMS

E2A-M18LS08-M1-C1 OMC

E2A-S12KS04-M1-B1 BY OMG

E2A-M18LS08-M1-C3 BY OMG

E2A-S12KS04-M1-B1 OMS

E2A-M18LS08-WP-B1 2M OMC

E2A-S12KS04-WP-B1 2M OMS

E2A-M18LS08-WP-B1 5M OMC

E2A-S12KS04-WP-B1 5M BY OMG

E2A-M18LS08-WP-B2 2M OMC

E2A-S12LS04-M1-B1 BY OMG

E2A-M18LS08-WP-B3 10M BY OMG

E2A-S12LS04-WP-B1 2M BY OMG

E2A-M18LS08-WP-B3 2M BY OMG

E2A-S12LS04-WP-C1 2M BY OMG

E2A-M18LS08-WP-C1 2M OMC

E2A-S18KN16-M1-B1 OMC

E2A-M18LS08-WP-C2 2M OMC

E2A-S18KS08-M1-B1 OMC

E2A-M18LS08-WP-C2 5M OMC

E2A-S18KS08-M1-C1 BY OMG

E2A-M18LS08-WP-C3 2M BY OMG

E2A-S18KS08-WP-B1 2M BY OMG

E2A-M30KN18-M1-B1 BY OMG

E2A-S18KS08-WP-C1 2M BY OMG

E2A-M30KN20-M1-B1 OMC

E2A-S18LS08-M1-B1 BY OMG

E2A-M30KN20-M1-B2 BY OMG

E2A-S18LS08-M1-C1 BY OMG

E2A-M30KN20-M1-B3 BY OMG

E2A-S18LS08-WP-C1 2M BY OMG

E2A-M30KN20-M1-C1 OMC

E2A-S30KN20-M1-B1 OMC

E2A-M30KN20-M1-C3 BY OMG

E2A-S30KS15-M1-B1 OMC

E2A-M30KN20-WP-B1 2M OMC

E2A-S30KS15-WP-B1-LW 5M OMS

 

 CÁC SẢN PHẨM KHÁC CÙNG LOẠI
E2B Series
E2A Series
Cảm biến tiệm cận Omron
Cảm biến tiệm cận Omron - Proximity Sensor -P2
Cảm biến tiệm cận Omron - Proximity Sensor : E2E Series, E2E
Cảm biến tiệm cận Omron - Proximity Sensor - P1
Cảm biến tiệm cận Omron - Proximity Sensor: E2A3 Series, E2A
E2E Series
Cảm biến tiệm cận Omron
E2GN Series
Cảm biến tiệm cận Omron
Tổng số sản phẩm:6 - Đang xem trang : 1 / 1 Tất cả << < > >>
Trang Chủ
Home
Giới Thiệu
About Us
Sản Phẩm
Products
Dịch Vụ
Services
Tin Tức
News
Tài Liệu
Document
Liên Hệ
Contact Us

    245 Tạ Uyên, Phường 6, Quận 11, TPHCM           
   ĐKKD : 0302007347  Cấp ngày : 16/05/2000
   ĐT : 08.39 554457  Email : info@sieuthitudong.com

 Chính sách và Quy định